"Jeesus parantajamme"

13.sunnuntai helluntaista, teksti Mk 7:31-37
Järvenpään kaupungin 50-v juhlan ystävyyskaupunkivieraat osallistuivat messuun ja heillä kaikilla oli oman kielisensä monisteet koko messusta saarnoineen.

31. Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja
Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle.
32. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies,
joka ei pystynyt kunnolla puhumaan,
ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle.
33. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta,
pani sormensa hänen korviinsa,
sylkäisi ja kosketti hänen kieltään.
34. Sitten hän katsahti taivaalle,
huokasi ja sanoi kuurolle: "Effata."
Se merkitsee: aukene.
35. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui,
niin että hän puhui selkeästi.
36. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään,
mutta mitä enemmän hän heitä kielsi,
sitä enemmän he levittivät siitä tietoa.
37. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat:
"Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan."

JEESUS JA MINÄ = PERSOONALLINEN KOHTAAMINEN

KUUROUDEN JA EPÄSELVÄN PUHEEN SYYT

- Kuuro, joka oli kuuroutensa tähden elänyt eritettyä elämää ei voinut oppia puhumaan selvästi. On laskettu, että lapsen pitää kuulla ja ymmärtää jokin sana 60 kertaa, ennen kuin hän oppii sanan merkityksen ja voi itse käyttää sitä, ennen kuin sana siirtyy lapsen omaan sanavarastoon.

Tämä 60 kertaa kuulemisen ja ymmärtämisen sääntö antaa ajattelemisen aihetta muutamiin muihinkin kontaktiongelmiin:

Kaikissa mainitsemissani tapauksissa on kysymys yhteyden katkeamisesta, vaillinaisesta puhumisesta. Kun otamme esimerkkiä siitä, miten lapsi oppii uusia sanoja ja käsitteitä 60 kertaa niitä toistamalla, niin samoin tie keskinäiseen yhteyteen - pois eristäytyneisyydestä - kulkee jatkuvan, toistuvan kuuntelemisen ja puhumisen kautta.

 

JEESUS KOHDISTAA MEIDÄN HUOMIOMME KIPEISIIN KOHTIIN

Jeesus ei toiminut lääkärin elkein, vaan käytti kuurolle yksinkertaista elekieltä:

Tästä mies selvästi tiesi, että Jeesus tarkoitti hänen kuuloaan ja puhekykyään.

Näin mies näki selvästi, että Jeesus auttaa häntä Jumalan voimalla. Psalmin kirjoittaja sanoi jo vuosisatoja aikaisemmin: " Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? " Ps 121:1

MIKÄ PARANSI MIEHEN?

Miehen paransi yhteyden syntyminen Jeesuksen ja miehen välille. Jeesus sanoi: "Isä ja minä olemme yhtä!" Jeesuksen avulla syntyi yhteys myös Taivaalliseen Isään, joka rakastaa meitä.

Jeesus pystyi parantamaan miehen, sillä Jesajan kirjassa ennustettiin jo satoja vuosia aikaisemmin Jeesuksesta: "Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. 4. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme." Jes 53:3-4

PELASTUKSEN VAIKUTUS

Jeesuksen toiminta täytti VT:n ennustuksen pelastuksen ajasta "Silloin aukenevat sokeain silmät ja kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppää silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan." Jes 35:5-6

- Pelastus = yhteyden löytyminen Jeesukseen / Jumalaan ja toisiin ihmisiin.

TERVEET JA VAMMATTOMATKIN MENETTÄVÄT VUOROVAIKUTUKSEN

Jos me emme:

me menetämme vuorovaikutuksen ja yhteys katkeaa. Siis terveiden aistien omaavien ihmisten tulee pitää huolta vuorovaikutuksen säilymisestä.

Muistamme Helen Kellerin, joka ei koskaan saanut näköään eikä kuuloaan. Hän löysi yhteyden ja vuorovaikutuksen tulkkiinsa. Hänessä puhkesi voimakas henkinen elämä tämän vuorovaikutuksen kautta.

JEESUS JA YHTEISÖT

Paavali vertasikin seurakuntaa ruumiiseen, jossa yksi jäsen kärsii ja silloin kaikki kärsivät, yksi jäsen iloitsee, silloin kaikki jäsenet iloitsevat hänen kanssaan. Jeesus uudistaa ja vaikuttaa kyllä yhteisöjenkin elämään, mutta yksilöiden kautta. Kun auttaa yksilöitä, niin samalla koko yhteisö tulee autetuksi.

YHTEISÖJÄ, JOISSA ELÄMME

Kuunteleminen ja puhuminen eli vuorovaikutus ovat kaikkien näiden yhteisöjen toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys, kotona, perheessä, suvussa, työpaikalla, järjestöissä, seurakunnassa ja kotikaupungissamme.

Järvenpään kaupungilla on nyt juhlavuosi. 50 vuoden ajan kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt, järjestöt ja asukkaat ovat tehneet työtä kotikaupunkimme hyväksi.

Kaupungin asioiden hoito ja Järvenpään hyvinvointi on kiinni siitä, järvenpääläisten kesken vallitsee vuorovaikutus, kuunteleminen ja puhuminen kaupungin organisaation sisällä, luottamuselinten ja virkamiesten välillä.

Silloin kaupungin asiat hoituvat yhteisesti sovitulla ja demokraattisella tavalla. Silloin päättäjät ymmärtävät asukkaiden tarpeet ja asukkaat ymmärtävät päättäjien mahdollisuudet toimia. Kaikkia toivomuksia ei voida toteuttaa. Vuorovaikutuksen kautta on mahdollista syntyä yhteinen ymmärrys siitä, miten kaupunkiamme hoidetaan. Kaiken perusta on yhteys, keskinäinen kuunteleminen ja puhuminen, toimiva vuorovaikutus.

Messussamme ovat mukana myös vieraat kaikista Järvenpään ystävyyskunnista, Täbystä, Lörenskogista, Rödövrestä, Volhovista, Jõgevasta, Vacista ja Pasadenasta. Kaupunki näkee juhlavuonna tärkeäksi yhteyden ja vuorovaikutuksen ystävyyskuntiensa kanssa.

Päivän aiheena oli "Jeesus parantajamme". Jeesus antoi meille esimerkin kärsivien, sairaiden ja toisten yhteydestä erilleen joutuneiden ihmisten auttamisesta. Samalla, kun me olemme kiitollisia aikaisemmille sukupolville heidän työstään kaupunkimme hyväksi, meidän tehtävämme on rukoilla viisautta ja voimia kaikille nykyisille vastuunkantajille ja tehdä kukin työtä yhteisten asioiden hoitamiseksi ja yhteisymmärryksen lisääntymiseksi Järvenpäässä, niin ettei kukaan syrjäytyisi toisten yhteydestä ja kärsivät ja sairaat ihmiset saisivat avun elämäänsä.

Jaakko Harjuvaara

 

Orvokin ja Jaakon kotisivulle

Saarnasivulle

Sivulla on käyty 2.10.2001 lähtien 67 kertaa ja
1.2.2003 lähtien

kertaa.

Viimeisin päivitys 1.2.2003