Jutluse kokkuvõte:

"Jeesus meie tervendaja"

JEESUS JA MINA = ISIKLIK KOHTUMINE

KURTUSE JA EBASELGE KÕNELEMISE PÕHJUSED

- Kurt, kes oli oma kurtuse pärast elanud teistest eraldi, ei saanud selgesti rääkima õppida. On kokku arvatud, et laps peab kuulma ja eristama ühte sõna 60 korda, enne kui ta õpib sõna tähenduse ja saab seda ise kasutama hakata, enne kui sõna läheb lapse sõnavarasse.

See 60 korda kuulmise ja eristamise reegel annab mõtteainet mõnede teistegi kontaktiprobleemide puhul:

Kõigis mainitud juhtumites on küsimus ühenduse katkemises, puudulikus rääkimises. Kui võtame näiteks selle, kuidas laps õpib uusi sõnu ja mõisteid neid 60 korda korrates, siis nõnda samuti kulgeb tee omavahelise ühenduse – välja eraldatusest – suunas, korduva kuulamise ja rääkimise kaudu.

 

JEESUS SUUNAB MEIE TÄHELEPANU VALUPUNKTIDELE

Jeesus ei tegutsenud arsti vahenditega, vaid kasutas kurdile arusaadavat lihtsat žestikeelt:

Sellest teadis mees, et Jeesus mõtles tema kuulmist ja kõnevõimet.

Nii nägi mees selgelt, et Jeesus aitab teda Jumala väega. Psalmi kirjutaja ütleb juba sadu aastaid varem: "Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb minu abi? " Ps 121:1

MIS TERVENDAS MEHE?

Mehe tervendas ühenduse tekkimine Jeesuse ja mehe vahel. Jeesus ütles: "Isa ja mina oleme üks!" Jeesuse abil tekkis ühendus ka Taevase Isaga, kes armastab meid.

Jeesus suutis mehe tervendada, nii nagu temast ennustati Jesaja raamatus juba sadu aastaid varem: "Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid." Js 53:3-4

PÄÄSTMISE MÕJU

Jeesuse tegevus täitis Vana Testamendi ennustuse pääste ajast: "Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab." Js 35:5-6

- Pääste = ühenduse saavutamine Jeesuse / Jumala ja teiste inimestega.

TERVED JA PUUDUSTETA INIMESEDKI KAOTAVAD SUHTE

Kui me ei:

me kaotame suhte ja ühendus katkeb. Ka tervete meeltega inimese peavad hoolitsema suhte säilime eest.

Meenutame Helen Kellerit, kes ei saanud kunagi tagasi oma nägemist, kuulmist ega kõnevõimet. Ta leidis ühenduse ja suhte oma tõlgiga. Selle suhte kaudu puhkes temas tugev vaimne elu.

JEESUS JA ÜHISKONNAD

Paulus võrdles kogudust kehaga, kus siis kui üks osa kannatab, siis kannatavad kõik osad, kui üks osa rõõmustab, siis kõik teised osad rõõmustavad koos temaga. Jeesus uuendab ja mõjutab küll ühiskonna elu, kuid üksikisikute kaudu. Kui aidata üksikisikuid, siis samas saab kogu ühiskond aidatud.

ÜHISKONNAD (ÜHENDUSED), MILLES ELAME

Ühendused, milles elame:

Kuulamine ja rääkimine ehk vastastikune suhe on kõigi nende ühenduste toimivuse ja heaolu eelduseks, kodus, perekonnas, suguvõsas, töökohas, organisatsioonides, koguduses ja kodulinnas.

Järvenpää linnal on nüüd juubeliaasta. 50 aastat on linna töötegijad, usaldusisikud, organisatsioonid ja elanikud teinud tööd meie kodulinna heaks. Linna asjade ajamine ja Järvenpää heaolu sõltuvad sellest, et järvenpäälaste vahel on vastastikune suhe, kuulamine ja rääkimine linna organisatsiooni sees, usaldusisikute ja ametnike vahel. Nõnda aetakse linna asju kokkulepitud ja demokraatlikul viisil. Nõnda mõistavad otsustajad elanike vajadusi ja elanikud mõistavad otsustajate võimalusi tegutseda. Kõiki soove ei saa teostada. Läbi suhtlemise võib sündida ühine arusaam sellest, kuidas meie linna asju aetakse. Kõige alus on ühtsus, omavaheline kuulamine ja rääkimine, toimiv suhtlemine.

Jumalateenistusel on kohal ka külalised kõigist Järvenpää sõprusvaldadest, Täbyst, Lörenskogist, Rödövrest, Volhovist, Jõgevalt, Vacist ja Pasadenast. Linn peab juubeliaastal tähtsaks ühendust ja suhtlemist sõprusvaldadega.

Päeva teema oli "Jeesus meie tervendaja". Jeesus andis meile eeskuju kannatavate, haigete ja teiste ühendusest kõrvale jäänud inimeste aitamisest. Samas, kui me oleme tänulikud eelnevatele sugupõlvedele nende töö eest meie linna heaks, on meie ülesandeks paluda tarkust ja jõudu kõigile praegustele vastutuse kandjatele ning teha ise tööd ühiste asjade ajamiseks ja üksteisemõistmise lisandumiseks Järvenpääl, nii et keegi ei jääks kõrvale ja et kannatavad ja haiged saaksid tuge oma eluks.

 

Orvokin ja Jaakon kotisivulle

Saarnasivulle

12.12.2002 lähtien sivulla on käyty 11 kertaa ja
1.2.2003 lähtien

kertaa.

Viimeisin päivitys 1.2.2003