Jaskan logo
Orvokki ja Jaakko Harjuvaara
Koulut ja
työura
Sota
lapset
Puheet, kirjat
haastattelut
SUKU
kuvia/sanoja
Taivaan
kotiin
LAPSET Luonto
ilmasto
Järvenpää
historiaa
Harrastukset
reseptit
Puheita Koulut ja
työura
JÄRVENPÄÄ - VÁC TESTVÉRVÁROSI EGYÜTTMÜKÖDES 1984-2014
2014. június 15. vasárnap

VÁCIN JA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIEN 30v YSTÄVYYSMATKALLA
su 15.6.2014


Vac-Järvenpää 30v
Vac-Järvenpää 30v


Vac-Järvenpää 30v


Vac-Järvenpää 30v

Seurakuntalaiset toivotetaan tervetulleiksi Vácin ja Järvenpään 30v juhlan merkeissä yhteiseen jumalanpalvelukseen unkariksi khra János Detre ja suomeksi tulkki Heli Alaja. Oikealla puolella mustavalkoisessa asussa Järvenpään Mieslaulajien Ajattomat-kuoro.Vac-Järvenpää 30v

Vasemmalla etupenkissä kastehetkeään odottava vauva perheensä kanssa.
Vac-Järvenpää 30v

Sunnuntain aihe on: Kolminaisuuden päivä


Vac-Järvenpää 30v


Pastori Anett Kocsár-Kozma ja Heli Alaja lukivat päivän evankeliumitekstin Johannes 3:1-15


1. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
2. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: „Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten.”
3. Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”
4. Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?”
5. Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
7. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
8. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”
9. Nikodémus megkérdezte tőle: „Hogyan történhet meg mindez?”
10. Jézus így válaszolt: „Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?
11Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
12. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?
13. Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.
14. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,
15. hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.
1. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen.
2. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."
3. Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa." 
4. Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?"
5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.
6. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä.
7. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä uudesti.'
8. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita." 
9. "Miten tämä kaikki on mahdollista?" Nikodemos kysyi.
10. Jeesus vastasi:
"Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä?
11. "Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme.
12. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista!
13. Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.
14. "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava,
15. jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän.
PIENOKAISEN KASTE


Vac-Järvenpää 30v
Matteus 28:
18. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

19. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
20. tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Matteus 28:
18. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." 

Vac-Järvenpää 30v
Vac-Järvenpää 30v

kuva Helinä Perttu
Vac-Järvenpää 30vsaarna SAARNA / SZENTBESZÉD

pdf - muodossa
suomeksi
és magyar


tulkkina
Judit Szábo - Kösönöm!

Vac-Järvenpää 30v

Ajattomat-kuoro lauloi saarnan jälkeen, samoin vähän myöhemmin jumalanpalveluksen päätyttyä.

Vac-Järvenpää 30v


* * *

Järvenpään kaupungin delegaatio palasi sunnuntain iltakoneella Suomeen.


* * *Jumalanpalveluksen päätyttyä seurasin  pappien mukana Rádin seurakunnan jumalanpalvelukseen.Vac-Järvenpää 30v

Kirkkoherra ja suntio odottelevat hämärässä ja viileässä sakastissa jumalanpalveluksen alkamista.
Vac-Järvenpää 30v


Anett Kocsár-Kozma toimitti liturgian ja János saarnasi.


Vac-Järvenpää 30v

pdf...
SZENTBESZÉD

pdf - magyar...
+ 150  % klik


Vac-Järvenpää 30v

Vac-Järvenpää 30v

Vac-Järvenpää 30v


Vac-Järvenpää 30v


"Az Úr áldjon meg és örizzen meg téged!

Az Úr világosítsa meg az Ö arcát terajtad!

Az Úr fordítsa az Ö arcát tefeléd

és adjon neked békességet!"

* * *
TÄMÄN JÄLKEEN ILTAPÄIVÄ JATKUI DETREN PERHEEN PARISSA... 
Vac-Järvenpää 30v

Perhe sunnuntai-aterialla.

Vasemmalta: Támas, Dóra, János jr, János, Mártha.Olen tuntenut heidät Jánoksen virkaanasettajaisista lähtien... En ollut koskaan ennen tavannut heitä, kun János tuli hakemaan minua Budapestista lentokentältä virkaanasettajaisten aattona. Meillä oli heikko yhteinen kieli, koska kumpikin osasimme hiukan saksaa - minä 1950-luvulta (!) 7 v oppikoulussa nk. pitkänä kielenä ja János oli ollut jossain nuoruutensa vaiheessa 'vanhan vallan aikaan' muutaman kuukauden Itä-Saksassa työssä jossain sairaalassa ja kertoi, että kaikkien piti eräänä päivänä seistä sairaalan ikkunoissa vilkuttamassa, kun presidentti Hoenecker ajoi autolla sitä katua myöten...

Kentältä ajettaessa juttelimme n. tunnin verran tällä vajavaisella yhteisellä kielellä ja sitten tulimme perille erään tuttavaperheen luokse, jotka halusivat tarjota aterian lennon jälkeen. Siellä keskustellessamme hämmästyin yht'äkkiä, kun János toisti minulle pariin kertaan saksaksi: "Auf deutsch bitte, auf deutsch bitte...(suomeksi - ole hyvä)" Tuijotin häntä, kunnes tajusin, että olin ruvennut keskustelemaan huomaamattani suomeksi! Automaattinen kielenvaihdos tapahtui, koska minulla oli kokemus, että "...me ymmärrämme toisiamme...me puhumme samaa kieltä..."

Samanlainen tilanne toistui jopa pari kertaa nyt tälläkin matkalla. - Sieltä ensi tapaamisesta lähtien meillä on ollut kokemus, meillä on yhteys keskenämme. János on rehellinen, aito unkarilainen, sydämellinen samoin kuin koko hänen perheensä. He ovat avanneet aina kotinsa vierailujen yhteydessä - aikaisemmin ennenkuin heidän seurakunnallaan oli srk-talon yhteydessä vierashuoneita, heidän lapsensa antoivat oman huoneensa vieraiden majoitukseen.
(Alla muutama kuva vuodelta 1995, joissa lapset ovat pieniä, nyt tänä keväänä vanhin János jr valmistui arkkitehdiksi, Támas ekonomiksi ja nuorin Dóra sai myös koulunsa päätökseen.)
Vastavuoroisesti monina vuosina he ovat asuneet meidän kodissamme. Ensi elokuussa unkarilaisten vierailuvuorolla Järvenpäähän isä János tulee Támaksen kanssa meille. Kun kuulin, että János jr opiskelee EU:n Erasmus-vaihdon kautta Oulun yliopistossa ensi syksystä - kevääseen lukuvuoden arkkitehtiosastolla, sanoin, että minun kotini on aina heille avoinna mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Perheen äiti Mártha on aloittanut ystävyyssuhteiden vuoksi suomen kielen opiskelun yläasteen opettajantyönsä ohella. Kunnioitan sellaista sitkeyttä, sillä näiden yli 20v aikana, joka kerta joko Unkarissa käydessä tai heidän vieraillessaan täällä, olen päättänyt, että täytyy opiskella unkarin kieltä - mutta se on aina jäänyt ja taitaa jäädäkin, koska tällä iällä entinenkin vähäinen vieraiden kielten taito tahtoo pätkiä muistissa. ;)

* * *

TÄSSÄ VÄLISSÄ MUUTAMIA MUISTELUKUVIA KESÄLTÄ 1995 ...


Olimme kesällä 1995 omatoimi-automatkalla ystäväperheemme Kaija ja Jaakko Mäkelän kanssa Unkarissa ja viivyimme Vácissa viikonvaihteen ajan.


kesällä 1995

Olimme saapuneet Váciin ja koska meitä oli kaksi perhettä, János oli pyynnöstämme varannut valmiiksi keskustasta majoituksen ja selvittää Mäkelän Jaakolle osoitetta kartalta. Tapansa mukaan Orvokki nappasi syliinsä pienen neitosen Dóran, joka ei lainkaan vierastanut häntä. 
kesällä 1995

Prinsessa Dóra ja Orvokki.

kesällä 1995

Vasemmalta Támas, János jr, Mártha, Dóra ja Jaakko. Isä János seuraavassa kuvassa.


kesällä 1995
kesällä 1995

Janos, Mártha sylissään Dóra, eläkkeelle siirtyneen István Báchátin rouva Ida, István, Kaija Mäkelä, Orvokki, Jaakko.


kesällä 1995

János pyysi minua saarnaamaan sunnuntaina Vácin kirkossa. Niinpä kirjoitin yön aikana saarnan suoraan hyvin yksinkertaisella saksan kielellä ja János tulkitsi sen unkariksi.
kesällä 1995

Pidimme yhdessä jumalanpalveluksen myös Rádin kirkossa.

- - - - - -

Lisää näiltä vuosikymmeniltä on kuvia siellä Unkarin kuvien koontisivun kautta katseltavissa. Viittaan vain yhteen sarjaan, joka on Orvokin hautajaisten sivulla. Orvokki oli aina sanonut, että kaikki ovat tervetulleita hänen hautajaisiinsa ja laitoin kutsun kuolinilmoitukseen. János lähetti sähköpostin, että hän on tulossa Támaksen kanssa ja Mártha pahoittelee, että on estynyt, sillä János jr:n ylioppilasjuhlat ovat seuraavana päivänä...niinpä János oli yhdessä Vesan ja Põltsamaan khran Markus Haamerin kanssa siunaamassa Orvokin ja Unkarin lento lähti takaisin  siunauksen päätyttyä. Heli vei heidät lentokentälle.

- - - - -

Maaliskuussa 2012 oli Järvenpään seurakunnan 60v juhlat. Mártha ja János tulivat juhliin ja asuivat luonani. Kun Suomessa vielä lumet sulivat varhaiskevään aikaan, niin he toivat tuliaisiksi Unkarin keväästä tuoreet sinvalkoiseen mukiin istutetut kukat, jotka ojentaessaan Mártha sanoi:

"Mit grosse Liebe..."

Mit grosse Liebe

- - - -

Eläkkeelle siirtymiseni jälkeen on ollut ilo nähdä, miten nuoret kirkkoherrat ovat ystävyysseurakuntatyössä hyviä pelikavereita.

pelikaverit* * *

MUTTA SITTEN TAKAISIN 15.6.2014 SUNNUNTAIN ILTAPÄIVÄÄN


Vac-Järvenpää 30v

Tämä kuva vaatii pienen selityksen:

Jos olet katsonut eilisen päivän, lauantain sivut, niin siellä lopussa on iltayön kuvia Vácin keskustasta. Minusta pimeänä aikana on mukava kokeilla kuvien ottamista, koska niissä on kauniita valojen ja varjojen sävyjä... Niinpä ennen nukkumaan käymistä päätin lähteä vielä iltayön kävelylle keskustaan. Seurakunnan korttelin, kirkon ja seurakuntatalon ympärillä on korkea verkkoaita, jossa on useita portteja. Olin saanut avainnipun, jolla pääsin kulkemaan useista ulko- ja sisäovista sekä kirkon pihan ja vierastalon porteista. Koitin kaikki avaimet, mutta yksikään ei avannut porttia kadulle päin. En halunnut puolen yön tienoissa häiritä perhettä tekstareilla tai kännyn soitolla. Niinpä mietin hetken ja koska nuoruusvuoteni olen aina kiipeillyt puissa ym., niin etsin sopivan kohdan ja kiipesin 2,5 metrisen verkkoaidan ylitse ja iltakävelyn jälkeen samalla tavalla takaisin vierastaloon.

Aamupalalla kerroin perheelle tästä tempauksesta ja János sanoi, että kirkon korttelia, sen aitoja ja portteja seuraavat valvontakamerat, joiden kuvat menevät suoraan poliisiasemalle, joten seuraavan päivän lehdessä on varmaan poliisin kuva kunniakansalaisesta kiipeilemässä kirkon turva-aitojen ylitse! ;)

Ettei tämän tarvitsisi toistua, sain yhden avaimen ja elektronisen autoportin avaajan ja yllä olevat tikapuut, jotta kiipeily on helpompaa...! :DRuokalevon jälkeen lähdettiin illan suussa kävelylle pohjoiseen päin Tonavan rantakatua ja sieltä löytyi hieno uimaranta...

Vac-Järvenpää 30vVac-Järvenpää 30v

Minun ja Limit-kultaisen noutajan lisäksi muut eivät uskaltautuneet Tonavan 'sinisiin' aaltoihin.

Tonavassa

Noudamme Limitin kanssa samaa keppiä...

Vac-Järvenpää 30v


Vac-Järvenpää 30v

Mutta Limit vei voiton ja kepin...

Vac-Järvenpää 30vTonavassa

Tuonne muskeliveneen aalloille piti vielä uida...


Tonavassa

Onnistuihan se!

Vac-Järvenpää 30v

Tonavan vesi on yllättävän lämmintä ja myös kirkasta - siellä olisi voinut uida vaikka kuinka pitkään. Virta on keskemmällä erittäin voimakas ja täytyy pysytellä sopivasti rannan läheisyydessä...ettei löydä itseään Budapestista.


Edessä oli varhain aamulla haikein ja kiitollisin mielin lähtö lentokentälle. Olin edellisen vuoden matkan päättyessä sanonut, että se oli varmaan viimeinen kerta, kun käyn Unkarissa, mutta elämä yllättää monin eri tavoin - joskus näin...


Kösönöm szepen


* * *


Niin ja matkatavarat piti muistaa keräillä ja pakata ajoissa.
Vac-Järvenpää 30v
Vac
Saapuminen Unkariin
to 12.6.2014
Vácin srk:n
toimintaan tutustumista.
KLIKKAA...
Vac Jpää 30v
30v juhlapäivä
pe 13.6.2014
- Kaupungin talolla
- Kulttuuritalolla
KLIKKAA SIVULLE...
lauantai
la 14.6.2014
- maaseudulla
- juhlakonsertti
- Vác iltavalaistus
KLIKKAA...


* * *

Paluu Jaakon Unkari-yhteyksien sivulle

Vácin luterilaisen srk:n sivulle

Vacin kaupungin sivulle

Järvenpään kaupungin ystävyyskaupunkien sivulle = Järvenpään kaupungin sivulle,
mutta ystävyysasioiden löytämiseksi helpommin em. suora linkki

* * *

Paluu Jaakon etusivulle
sivulaskuri