2. sunnuntai loppiaisesta
saarna Järvenpään kirkossa 16.1.2000 klo 10

teksti Joh 4:5-26

5. Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille,
6. ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti.
7. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi."
8. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa.
9. Samarialaisnainen sanoi: "Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?" Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa.
10. Jeesus sanoi naiselle: "Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11. Nainen sanoi: "Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit?
12. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin."
13. Jeesus vastasi hänelle: "Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano,
14. mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä."
15. Nainen sanoi: "Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa."
16. Jeesus sanoi hänelle: "Mene hakemaan miehesikin tänne."
17. "Ei minulla ole miestä", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "Totta puhuit: ei sinulla ole miestä.
18. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta."
19. Nainen sanoi: "Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta.
20. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa."
21. Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.
22. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta.
23. Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.
24. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
25. Nainen sanoi: "Minä tiedän kyllä, että Messias tulee." - Messias tarkoittaa Kristusta. - "Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken."
26. Jeesus sanoi: "Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."
Joh.4:5-26

Jouluajan jälkeen jumalanpalvelusten evankeliumitekstit siirtävät meidät

keskelle Jeesuksen aikuisvaiheen julkista toimintaa. Hiukan taustatietoja tekstin ymmärtämiseksi:

1. SAMARIALAISET

- UT:n aikaisen Samarian maakunnan alueelle siirtyi evankeliumissa kerrottua keskustelua ennen satoja vuosia aikaisemmin siirtolaisia Assyrian (= Irakin ja Iranin) valtakunnan eri osista pakkosiirtolaisuuteen n. 700 eKr. tienoilla kuningas Asarhaddonin viemän väestön yläluokan tilalle. Pakkosiirtoja suoritti myöhemmin myös Babylonian kuningas Nebukadnessar.

- Se oli aivan samanlainen systeemi, joka on meidän aikoinamme ollut käytössä esim. Stalinin toimesta Neuvostoliitossa. Hän tappoi sivistyneistön ja muut johtajat ja siirrätti kansaa pois heidän alkuperäisiltä asuinsijoiltaan, Inkerinmaalta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta Siperiaan ja toi taas uusia kansoja tilalle. Naapurimaassamme Virossa, myös Latviassa ja Liettuassa eletään vastaavanlaista tilannetta, kun sinne siirretyt venäläiset ovat nyt huomattava osa väestöä, 'sekakansaa'. Itsenäistymisen jälkeen Viron uudessa kansalaisuuslaissa haluttiin määritellä tarkasti keillä oli oikeus olla 'virolainen', äänestää vaaleissa jne.

- Kun virolaiset opiskelijat olivat 10 vuotta sitten viereisellä Seurakuntaopistolla perehtymässä kirkon lapsi- ja nuorisotyöhön, heille oli hyvin vaikea ajatus, että Virossa asuva venäläinen voisi olla lähimmäinen.

- Entä miten on suhtauduttu suomalaisiin Ruotsissa, johon tosin suomalaiset itse lähtivät siirtymään?

- Entä miten meillä. Nythän käydään Slovakiasta tulevien pakolaisten yhteydessä kovasti keskustelua siitä, kuka on oikea maahanmuuttaja, kuka on oikea pakolainen, joka hyväksyttäisiin sitten 'suomalaiseksi'.

- Tähän yhteyteen voisi vielä lisätä yhden näkökohdan. Se on koko Eurooppaa koskevassa työvoimakysymyksessä. Kun valtaväestö ikääntyy, niin kuin tiedämme että esim. Suomessa suhde työikäisten ja eläkeikäisten välillä on ollut, että 10 suomalaisesta on n. 6 työikäistä ja 4 eläkeikäistä. Nyt n. 10 vuoden kuluttua on suhde päinvastoin 6 eläkeikäistä ja 4 työikäistä. Samassa vaiheessa laskelmien mukaan n. 20 000 henkeä vähemmän tulee vuosittain mukaan työelämään kuin poistuu siitä eläkkeelle. Seuraa vain kysymys, kuka tekee työt Suomessa 2000 luvun edetessä? Kuka/ketkä pitävät pystyssä suomalaisen yhteiskunnan tuotannon ja palvelut?

Mutta palataan sinne Samariaan Sykarin eli nykyisen Askarin kaupungin laitamille.

uskontonsakin. Kun Jerusalemiin alettiin Juudan pakkosiirtolaisten palattua n. vv. 500-400 eKr. rakentaa temppeli, halusivat samarialaiset osallistua sen rakentamiseen, mutta ainoina oikeina israelilaisina itseään pitäneet Juudan asukkaat eivät siihen suostuneet (Esra 4:1-24)

- Niinpä samarialaiset rakensivat Garissimin vuorelle oman temppelinsä, sillä he muuttivat omaan 5.Moosekseen kirjaansa alttarin rakentamisen paikaksi Garissimin vuoren (5Moos.27:2-8). Oikeaoppiset juutalaiset pappisruhtinas Johannes Hyrkanoksen johdolla hävittivät v. 128 eKr. Sen jälkeen samarialaiset jatkoivat uhraamista Garissimin vuorella ja pitivät sitä oikeana rukouspaikkana, uskonnollisena keskuksenaan.

- Heillä oli muutakin uskonnollista kiistaa. Samarialaiset hyväksyivät profeetaksi vain Mooseksen ja Raamatukseen vain viisi Mooseksen kirjaa. Juutalaisilla oli koko meidän Vanha Testamenttimme ja useita profeettoja.

2. NAISEN ASEMA

- Jeesuksen aikalaisten käsityksen mukaan nainen oli samoin kuin lapset ja orjat *miehen omaisuutta*. Mies ei luottanut naisen puheen todistusvoimaan, sillä naista ei hyväksytty oikeudessa todistajaksi. Juutalainen rabbi kiitti rukouksessaan, ettei ollut syntynyt pakanaksi, oppimattomaksi tai *naiseksi*.

- Maineestaan huolehtiva juutalainen mies ei saanut puhutella ketään naista, ei edes

vaimoaan julkisella paikalla. Rabbit perustelivat tätä säädöstään niin, että "koska kaikki eivät tiedä, että hän on sinun vaimosi!"

tehdä jotakin, jotta ihmiset näkisivät sen. Toisaalla Jeesus sanoi, että "kun autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissäů."

3. KYSYMYS PERHEESTÄ JA AVIOLIITOSTA

- Naisen asemasta yleensä oli jo puhetta edellä. Rabbit opettivat, että kolme avioliittoa oli maksimi ja sen jälkeen ei enää ollut 'kunniallista' avioliittoa. Nainen loukkasi tätä käsitystä, hän oli ollut neljä kertaa naimisissa eronnut/tullut leskeksi. Tämä viides suhde oli nk. 'laillistamaton'.

4. JEESUKSEN UUDENLAINEN SUHTAUTUMINEN

- Jeesus rikkoi sen ajan ajatuksia monella tavalla sosiaalisissa suhteissa. Kun nainen, lapsi ja orja olivat miehen omaisuutta, niin Jeesus asetti uuden arvojärjestyksen.

 1. Lapsen asema: Hän otti lapset heidän keskelleen, antoi lapselle erityisarvon.
 2. Hän otti lapsen syliinsä, asetti lapsen suhtautumisen Jumalaan esikuvaksi meille aikuisille.

 3. Hän avasi naisten ja miesten välisen tasa-arvon. Jeesus puhutteli naista samalla
 4. sanalla kuin äitiään Kaanaan häissä ja ristin juurella. Jeesus suhtautui siis hyvin kohteliaasti ja kunnioittavasti tähän samarialaiseen naiseen.

 5. Hän ylitti juutalaisten ja halveksittujen samarialaisten välisen kuilun.

Juutalaisten mielestä samarialaisten kanssa ei saanut seurustellakaan, heitä piti välttää. Jeesus sen sijaan puhui samarialaisen naisen kanssa. Jeesus hyväksyi hänet katsoi hänet samanarvoiseksi uskon yhteyteen kanssaan, osalliseksi pelastukseen, Jumalan rakkauteen. Jeesus ei ollut rasisti.

5. MEIDÄN ENNAKKOLUULOMME JA -KÄSITYKSEMME
IHMISISTÄ

Jeesus toi selvästi esiin Jumalan ja ihmisen erilaisuuden. Evankeliumi tuo selvästi esiin meidän ennakkoluuloisen suhtautumisemme toisiimme.

 • Nainen tokaisi välittömästi: "Mutta sinähän olet juutalainen!!!!!" = minä tiedän
 • millainen sinä olet, minä ainakin olen tähän asti tietänyt. Sinä viesti -> sinä olet sellainen ja sellainen. Me helposti määrittelemme toisen ihmisen antamatta hänen määritellä itse itseään ja kuulematta hänen näkökantaansa.
 • Jokainen tietysti muodostaa itse omat näkemyksensä ja vakaumuksensa, mutta
 • ilman toisen kuulemista ei voi tapahtua oikeudenmukaista kannanmuodostusta.

  JA JUMALASTA

  Toteamme:
  - kun Jumala on sellainen, niin minä enů
  - koska kaikki uskontoon liittyvä on sellaista, niin minä enů
  - koska uskovaiset ovat sellaisia, niin minä enů

  6. JUMALAN KÄSITYKSET MEISTÄ

  Jumala suhtautuu meihin kuitenkin toisella tavalla kuin me häneen.
  - Jumala ei sano: "Koska sinä olet sellainen, niin minä enů"
  - Vaan Jumala sanoo: "Koska sinä olet tuollainen, niin minä rakastan Sinua! Minä olen antanut oman Poikanikin Sinun syntiesi tähden kuolemaan." Jumala on ennakkoluuloton ja haluaa kohdata meidät sellaisina kuin olemme, sisintämme myöten eikä kaihda meidän elämämme asioita. Jumala hyväksyy meidät yhteyteensä. Kirsti sanoi synninpäästössä, ettäů

  7. KYSYMYS JANOSTA

  Koko tämän tapahtuman läpi kulkee kysymys vedestä, ensin käytännöllisenä kysymyksenä. Joidenkin tutkijoiden mukaan Sykarin kaupungissa/kylässä oli myös oma kaivonsa, mutta tämä kaivo oli 35 m syvä nk. Jaakobin kaivo, johon nainen puheessaan viittasi. Kaivo oli tärkeiden kauppateiden risteyksessä kaupungin ulkopuolella.

  uskonnollisessa kielen käytössä ja Raamatun teksteissä pelastuksen merkki. Psalmin kirjoittaja sanoi jo: 10. "Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon." Ps.36:10

  - Vanhan Testamentin profeetta Jesaja jo ennusti iankaikkisesta elämästä:

  10. Eivät he näe nälkää, ei heidän tule jano, ei heitä ahdista helle eikä auringon polte, sillä heitä ohjaa heidän armahtajansa, joka vie heidät lähteiden ääreen. Jes.49:10

  - Samaan kuvaan liittyvät Johanneksen Ilmestyskirjan kuvaukset taivaasta:

  17. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Ilm.7:17

  taivaassa näin. Mutta entä nyt, tänään, tai silloin naisen ja Jeesuksen kohdatessa. Me helposti siirrämme kaiken tulevaisuuteen emmekä uskalla elää tässä hetkessä. Monesti on vaikea ajatella, että tässä arjessa ja elämän aherruksessa olisi Jeesus ja pelastus läsnä.
  - Nainen yllättyi. Keskellä arkisen elämän tavallista vedenhakumatkaa hän kohtaakin Jeesuksen ja pelastuksen, löytää oikean rukouspaikan eli voi rukoilla missä tahansa jne.

  8. NYT MEILLÄ ON PELASTUKSEN AIKA

  Tuleva aika = pelastuksen aika on jo tullut Jeesuksessa. Kun me kohtaamme Jeesuksen, niin meille on tullut pelastuksen aika = olemme yhteydessä Jumalaan.

  Ihminen elää siitä, mitä varten hän elää.

  Meillä on täällä kirkossa, yhteisessä Jumalanpalveluksessa sana, sakramentit, elämän vesi ja leipä keskellämme, meille murrettu ja jaettu. Tämä arkinen elämä, loppiaisen jälkeinen sunnuntai on meille jo nyt pelastuksen aikaa ja täydellisenä kerran taivaassa, jossa ei ole enää itkua eikä surua.

  25. Nainen sanoi: "Minä tiedän kyllä, että Messias tulee." - Messias tarkoittaa Kristusta. - "Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken."

  26. Jeesus sanoi: "Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."

   

  Orvokin ja Jaakon kotisivulle

  Saarnasivulle

  * * * * * *

  Sivulla on käyty 4.2.2000 lähtien 90 kertaa ja
  1.2.2003 lähtien

  kertaa.

  Viimeisin päivitys 1.2.2003