SAARNA 4.PAASTONAJAN SUNNUNTAINA 14.3.99
PIISPANTARKASTUKSEN JUMALANPALVELUKSESSA KLO 10

 

ELÄMÄN LEIPÄ

1. Tämän jälkeen Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen.
2. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita.
3. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan.
4. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.
5. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: "Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?"
6. Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi.
7. Filippus vastasi: "Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin."
8. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle:
9. "Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?"
10. Jeesus sanoi: "Käskekää kaikkien asettua istumaan." Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä.
11. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat.
12. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan."
13. He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.
14. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan."
Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Joh.6:1-15

***********************************

PAASTONAJAN SYVENEMINEN JA IHMISEN SYVIMMÄT TARPEET

Paastonaika syvenee. Jeesuksen tie kulkee yhä lähemmäksi kärsimystä ja kuolemaa. Samoin teksteissä siirrytään ihmisen kysymyksissä yhä syvemmälle.

Ihmisen kolme syvintä tarvetta psykologisesti ovat seksuaalisuus, leivän/ravinnon tarve ja Jumala-yhteyden tarve. Kun Jeesus puhuu leivästä, hän koskettaa ihmisen psyyken syviä osia, syvää kaipuuta ja syviä pelkoja. Israelin kansakin ryhtyi pahimpaan 'napinaan' autiomaavaelluksensa aikana, n. 3000 v. Sitten palatessaan Egyptistä takaisin omaan maahansa. He olivat nähneet kaikki Jumalan ihmeet ja vitsaukset, joiden avulla Jumala sai aikaan, että egyptiläiset päästivät heidät lähtemään pois. Silti he keskellä erämaata vaikersivat Moosekselle: "Miksi toit meidät tänne kuolemaan, pois 'Egyptin lihapatojen' ääreltä? Vastauksena Jumala ruokki heitä mannalla, niin kuin äsken kuulimme Pekan lukevan Vanhan Testamentin tekstissä:
"2. Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette.
3. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo". 5Moos.8:2,3

 

JUMALAN NÄLKÄ, JUMALA-YHTEYDEN TARVE

Jumala osoitti vielä leivän nälkääkin syvemmän tarpeen ja nälän, sillä meillä on kaikilla 'Jumalan nälkä', Jumala-ikävä. Sen ravitsee ainoastaan Jumala itse, Jumalan puhe, Jumalan sanat meille Raamatussa. Niiden kautta Jumala rakentaa meihin yhteyden, niin kuin Mooseksen kirjan teksti sanoi: "ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo" sekä Aamoksen kirjassa:
"11. - Koittaa aika - sanoo Herra Jumala - jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän.
12. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä." Aamos 8:11-12
Profeetta Aamos jatkaa vielä kertoen, mitä seuraa niiden elämässä, jotka eivät löydä vastausta Jumala-ikäväänsä ja etsintäänsä eivätkä toisia ihmisiä avukseen:
13. "Kauniit neitoset ja nuoret miehet nääntyvät niinä päivinä janoon.
14. Nuo, jotka vannovat Samarian epäjumalan nimeen ja sanovat: "Niin totta kuin Danin jumala elää!" tai: "Kautta Beerseban pyhän matkan!" - he kaatuvat eivätkä enää nouse." Aam.8:13-14

Ne, jotka turvautuvat epäjumaliin tai saatanaan tai jäävät yksin elämässään,
"he kaatuvat eivätkä enää nouse". Kun yhteys Jumalaan ja lähimmäisiin puuttuu tai ei pääse kasvamaan ihmisen elämässä, niin hän ei enää jaksa elää. Nuoruus, kauneus ja rohkeuskaan eivät pysty auttamaan. Tarvitaan uutta yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin.

 

JEESUS JA LAPSI

Evankeliumin ruokkimisihmetapahtuman avainhenkilöt ovat JEESUS ja LAPSI. Muut - aikuiset opetuslapsetkin - ovat vain avustajia. Jeesus ja lapsi ratkaisevat yli kymmentuhathenkisen ("…paikalla oli noin viisituhatta miestä…") ihmisjoukon ruokkimisen. Jeesus kyseli aikuisilta opetuslapsiltaan ruoan hankintamahdollisuuksia. Silloin Filippus vastasi, että "…Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin..." = runsaasti miehen yli puolen vuoden palkka.

LAPSI avasi tien aikuisten ahdingosta eteenpäin. Lapsessa on aina uuden elämän, tulevaisuuden ja toivon lupaus. Lapsella on hallussaan, itsessään tie tulevaisuuteen, sillä lapsi on luotu elämää ja tulevaisuutta varten. Kahlil Gibran, tunnettu filosofi sanoo:
"Teidän lapsenne eivät ole teidän lapsianne.
He ovat Elämän kaipuun tyttäriä ja poikia.
He tulevat kauttanne, mutta
eivät teistä itsestänne.
Ja vaikka he asuvat luonanne, eivät he sittenkään kuulu teille.
Antakaa heille teidän rakkautenne, mutta älkää ajatuksianne.
Sillä heillä on omat ajatuksensa.
Voitte hoivata heidän ruumistaan, vaan että heidän sielujaan.
Sillä heidän sielunsa asuvat huomenkoiton asunnossa, minne te ette voi mennä,
ette edes unelmissanne.
Te voitte yrittää tulla heidän kaltaisikseen,
mutta älkää yrittäkö tehdä heitä itsenne kaltaisiksi.
Sillä elämä ei mene taaksepäin eikä viivy menneessä päivässä.
Te olette jousia, joista lapsenne singotaan elävinä nuolina."
(Kahlil Gibran: Profeetta, siv.19)

Kuunnelkaamme lasta ja nuorta. Heillä on edessään tulevaisuus. Evankeliumit kertovat, että "Jeesus asetti lapsen heidän keskelleen" - keskelle eikä syrjään. Meidän aikuisten tehtävä on palvella lasta, tukea lasta, auttaa lasta eteenpäin elämässä. Emme voi elää heidän puolestaan, mutta meidän tulee avata ja raivata heille tietä eteenpäin. He kulkevat itse, kunhan he löytävät tien.
Nuorten elämänjano, elämäntarve ja tulevaisuuden odotus purkautuvat polttavina ja kiihkeinä ja monesti hyvin rajustikin esiin. Me voimme vain kulkea heidän rinnallaan ja he kulkevat sitten itse eteenpäin ja me jäämme ikään kuin 'vilkuttamaan' heille. Kun he sitten elämän taisteluissaan haavoittuvat tai epäonnistuvat ja epäonnistuvat ja haavoittuvathan aikuisetkin usein, meidän aikuisten tulee olla valmiita ottamaan heidät silloin "tuhlaajapojan isän tavoin - avosylin" vastaan. Meidän aikuisten tulee antaa heille silloin taas ponnahduspaikka, josta he voivat uudelleen lähteä lohdutettuina ja rohkaistuneina - uusin voimin eteenpäin, sillä

"…me olemme jousia, joista lapsemme singotaan elävinä nuolina…"
"Sillä heidän sielunsa asuvat huomenkoiton asunnossa,
minne me emme voi mennä, emme edes unelmissamme".
Totesimme, että evankeliumin tapahtuman avainhenkilöt olivat JEESUS ja LAPSI. Vaikka lapsi on luotu tulevaisuutta varten, niin lapsi ei voi yksinään raivata tietä tulevaisuuteen. Poika toi eväänsä viisi leipää ja kaksi kalaa Jeesukselle, ennen kuin niistä voitiin jakaa kaikille.

MEIDÄN VASTUUMME LAPSESTA

Lapsi tarvitsee JEESUKSEN. Meidän tehtävämme vanhempina, kummeina, isovanhempina, seurakuntana ja kasvattajina on antaa lapsille Jeesus, viedä lapset Jeesuksen luokse. Kun lapsi tuodaan Jeesuksen luokse, niin kuin (Markus 10:16-20) kertoo, niin Jeesus pitää itse huolen heistä ja siunaa heitä. Lapseen - jokaiseen ihmiseen - on jo luotu sielun sisimpään osaan 'paikka Jumalalle'. Kun lapsi viedään Jeesuksen luokse, niin se paikka täyttyy ja lapsi 'rakastuu' Jeesukseen, sillä Jeesus on sitoutunut lapseen jo kasteen hetkellä. Kasvattajien ja seurakunnan tehtävänä on tukea tuota yhteyttä.
Kasvattajien ja seurakunnan tehtävä on antaa lapsille Jeesus, sillä saatana pitää itse huolen siitä, että se löytää lapset ja nuoret. Saatananpalvonnan ydin on viha, ylpeys, toisten halveksunta, toisten yläpuolelle asettuminen ja katkeruus.
Sen sijaan siellä, missä on Jumala, siellä on rakkaus ja rauha. Nyt me kasvattajat, laittakaamme käsi sydämelle: 'Löytävätkö lapset ja nuoret meistä, löytävätkö seurakunnasta, rakkauden ja anteeksiantamuksen, vai 'vihan, ylpeyden, toisten halveksunnan ja katkeruuden'? Viha, ylpeys ja katkeruus ovat saatanasta ja rakkaus, rauha ja anteeksiantamus Jumalasta.

PIISPA PÄIVÄKERHOSSA

Piispantarkastuksen aikana vierailtiin seurakunnan päiväkerhossa. Minua puhutteli se, miten kerhon alkaessa lapset istuivat yhdessä ohjaajiensa ja Eero-piispan ja Kalervo-asessorin kanssa piirissä. Oli hiljaista, rauhallista ja turvallista olla. Se ei johtunut vain siitä, että oli harvinaisia vieraita paikalla. Ennemmin olisi luullut, että he olisivat jännittäneet vieraita. Kaikesta näkyi, että lapset olivat tottuneet ja kasvaneet hiljaiseen ja rauhalliseen hetkeen. He olivat löytäneet seurakunnan kerhossa rauhan paikan, missä he yhdessä myös lauloivat ja rukoilivat. Sitten he kuuntelivat ja keskustelivat innoissaan piispan kanssa paimenen sauvasta ja Paimenen rakkaudesta. Hiljaisuuden ja rauhan kokemus kerhon alttarin äärellä kynttilöiden palaessa välitti jotain hyvin turvallista - Jeesuksen todellisuutta ja seurakunnan yhteyttä lapsille.

SYRJÄYTYMISESTÄ OSALLISUUTEEN

Viiden leivän ja kahden kalan ihmettä on usein selitetty järkeistäen niin, ettei kyseessä ole ruoan käsittämätön moninkertaistuminen, vaan nuori poika ja Jeesus innostivat ihmiset jakamaan omastaan. Ihmiset kaivoivat repuistaan sen, minkä olivat varanneet itselleen ja antoivat siitä vierustovereilleen. Niin huomattiin, että kaikille riitti ja jäi vielä ylikin, vaikka ensin näytti siltä, ettei ole muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa. Tulkinnalle ei löydy mitään tukea tekstistä, mutta se on kuitenkin hyvin puhutteleva.

Sulkeutuminen toisilta ihmisiltä johtaa eristäytymiseen ja vähitellen myös syrjäytymiseen. Avautuminen johtaa ulospäin yhteyteen toisten kanssa. Liikkeelle lähteminen ja yhteinen jakaminen johtavat vähitellen yhä pidemmälle yhteisyyteen ja jakamiseen.

SUURIN IHME

Olkoon ruokkimistapahtuman todellinen asiain kulku kumpi tahansa, se oli ihme. Itse asiassa mielestäni suurempi ihme on se, jos Jeesus saa tuhannet ihmiset avautumaan, avaamaan oman 'reppunsa' / sydämensä ja jakamaan elämän asioita toisten kanssa, suurempi kuin se ihme, että Jeesuksen käsissä kiitoksen ja jakamisen jälkeen viisi leipää ja kaksi kalaa lisääntyivät ja riittivät tuhansille ihmisille.

Ihmisen avautuminen jakamaan, vuorovaikutukseen, kuulemaan ja puhumaan, rakastamaan toinen toistansa on ihme. Repun avaaminen voi tuoda kätköistä esiin usein raskaitakin kuormia, jotka saadaan vähitellen purkaa pois. Mutta repun avaaminen tuo myös esiin sieltä kätköistä ne lahjat, mitkä kullakin ihmisellä on, jokaisella omansa, jokaisella jotakin.

KIRKKO LIIKKEELLÄ IHMISEN PUOLESTA

Vaikka Jeesuksella olikin pohjimmiltaan annettavana ihmisille enemmänkin kuin ajallinen leipä, Jeesus antoi myös ajallisen leivän.

Sen tähden ovat tarpeen erilaiset projektit, Nälkätyöryhmän kannanotto, jota ovat olleet yhdessä sorvaamassa eduskunnan, elinkeinoelämän, Kuntaliiton, kansalaisjärjestöjen, kirkon ja monien asiantuntijoiden edustajat - yksimielisesti. Kannanotto luovutettiin 3.12.98 kaikkien puolueiden puheenjohtajille, jotta kannanotto antaisi edellytyksiä "entistä ihmisarvoisemman elämän luomiseksi" vaalien jälkeisen hallituksen yhtenä ohjelmakohtana.
Samoin kaikki kirkkomme piispat ovat yhdessä julkistaneet runsas viikko sitten 44 sivuisen puheenvuoronsa "Kohti yhteistä hyvää" , jossa tuodaan esiin piispojen yksimielinen huoli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan purkamisesta, sen arvopohjasta, sen haasteista ja haastajista.
- Molempien vihkosten tiivistelmäsivuja on jaossa kirkon eteisen pöydällä jumalanpalveluksen jälkeen. -
Kokonaiskirkko ja myös sen seurakunnat ovat astuneet julkisuuteen selkeästi ihmisarvon ja heikoimpien puolesta puhuen eikä vain puhuen vaan myös toimien. Oman seurakuntamme kirkkovaltuuston aloitteesta toteutettiin vuosina 1997-98
2-vuotinen projekti työttömyydestä ja lamasta ja toisaalta työelämässä uupuvien kysymysten kohtaamisesta sekä seurakunnan oman toiminnan että yhteistyöverkostojen kautta. Projekti päättyi viime vuodenvaihteessa. Nyt monet sen esiin ottamat asiat ovat siirtyneet työalojen normaaliin toimintaan.

ROHKEASTI EHTOOLLISELLE

Juutalaisilla oli sieltä 3000 vuoden takaa Egyptin orjuudesta palaamisestaan saakka käsitys, että mannaa oli edelleen 'taivaan säiliöissä' ja kun Jumalan lupaama Messias tulee, niin mannaa jaetaan taas kansalle. Osittain senkin vuoksi he olivat valmiita ruokkimisihmeen jälkeen tekemään Jeesuksesta kuninkaan. He katsoivat tai ainakin osa heistä, että nyt oli uuden Messiaan aika koittanut. He olivat oikeassa siinä, että Jeesuksen myötä tuli uusi aika, mutta he eivät välttämättä tienneet millä tavalla se todella tapahtui. Saman luvun jatkossa Jeesus selvittää tarkemmin sitä, että
49. "Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet.
50. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole.
51. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.
54. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. " Joh 6:49-51,54
Jeesus on Jumalan Poika. Hän ei vain viittaa johonkin toisaalle, elämän leipään, tiehen, tai totuuteen, vaan hän itse on elämän leipä, tie, totuus ja elämä. Olen tavannut monia, jotka arkailevat uskoa Jeesukseen, luottaa hänen anteeksiantamukseensa, tulla ehtoolliselle, sillä he ajattelevat, etteivät ole tarpeeksi hyviä kristittyjä, etteivät osaa käyttäytyä niin kuin heidän mielestään oikeat uskovaiset käyttäytyvät, kokevat, etteivät omasta mielestään osaa rukoilla, niin kuin toiset jne.
Haluan rohkaista jokaista arkaa ja itsensä osaamattomaksi tuntevaa. Ole rauhassa ja turvallisella mielellä. Ei sinun tarvitsekaan osata, sillä ihmisen uskonnollisen kehityksen tutkimusten mukaan usko tulee ennen uskonnollisuutta. Usko syntyy, elää ja Jeesus ja Pyhä Henki ovat toimineet jo ennen kuin olet ehtinyt oppia uskonnollisia tapoja tai koukeroita. Sinulle riittää, että jäät Jumalan käsiin, Jeesuksen varaan. Hän on itse elämän leipä, hän on tie, totuus ja elämä. Hän ruokkii sinun sielusi ja Jumala-ikäväsi, antaa anteeksi syntisi ja johdattaa sinua eteenpäin, vieden sinut kerran iankaikkiseen elämään. Yhteisellä ehtoollisella, yhteisessä jumalanpalveluksessa ja rukouksessa, virsissä ja musiikissa sinä kuljet hänen kanssaan.
Kristus kantaa sinua eikä sinun tarvitse kannatella häntä.

KAIKKI TALTEEN

"Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan." Joh.6:12
Jeesus ei ruoki meitä ja anna meille ajallista hyvää vain siksi, että me tuhlaisimme hänen lahjansa. Kaikki tähteet kerättiin talteen ja sitä tuli kaksitoista vakallista eli enemmän kuin alun perin oli olemassa liikkeelle lähdettäessä.
Seurakuntamme kirpputori on 11 vuoden ajan ollut keräämässä "tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan" ja on vienyt näin diakonian ja lähetystyön apua, käsien tekojen, sanojen ja julistuksen välinein niin meidän maahamme kuin lähialueille, aina maan ääriin saakka yli miljoonan markan arvosta ja kaikki on "tähteeksi jääneistä palasista koottu." Jokainen on avannut reppunsa, toinen ottaen sieltä tavaraa, toinen työtä ja ponnisteluja, talkoohenkeä ja kaikilla on ollut yhteistä iloa, sillä Kristus on johtanut yhteyteen ja yhteiseen tekemiseen.

Jeesus antaa rakkautta, leipää, ihmeitä, mutta Jeesus ei tule kuninkaaksi, vallan käyttäjäksi. Jeesus tarvitsee meitä rakastamaan, meitä jakamaan leipää, meitä jakamaan elämän janoon ja nälkään Jumalan sanaa ja tekemään rakkauden tekoja.

Jaakko Harjuvaara

Paluu:
Orvokin ja Jaakon kotisivulle
Saarnasivulle
Tuomiokapitulin piispantarkastusten sivulle.

* * * * * *

Sivulla on käyty 6.8.1999 lähtien 298 kertaa ja
1.2.2003 lähtien

kertaa.

Viimeisin päivitys 1.2.2003