Muistokirjoitus Uusimaa-lehdessä 22.11.1957:


T.W.Harjuvaara

Johtaja T.W.Harjuvaara
kuollutMaanantaina kuoli Järvenpäässä 76-vuotiaana Järvenpään Saha Oy:n perustaja, johtaja T.W.Harjuvaara, joka oli eräs huomattavimmista Järvenpään kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä. Hän oli syntynyt Orimattilassa maanviljelijän poikana v. 1881,josta opintojensa jälkeen siirtyi Järvenpäähän.

Suoritettuaan kotipitäjässään kiertokoulun jatkoi Harjuvaara opintojaan eri kouluissa suorittaen mm. Lahden kansanopiston kurssin, Myllysaaren Puutarhakoulun v. 1904 ja Evon Metsäkoulun vv 1906-07. Vuosina 1908-10 toimi hän Uudenmaanläänin Maanviljelysseuran metsänhoidonneuvojana, jolloin muutti Järvenpäähän. Oman puutavaraliikkeen pitämisen hän aloitti Järvenpäässä jo vuonna 1911, jolloin pääpaino oli vielä veistetyssä puutavarassa, hirsissä. Suoritettuaan ensin sahausta vierailla sahoilla Sipoossa, Tuusulassa ja Keravalla päätti hän perustaa Järvenpäähän oman sahan ja höyläämön. Tämä tapahtuikin vuonna 1924 ja vuonna 1932 perustettiin sahan yhteyteen myöskin pienehkö puutyötehdas. Liikkeessään toimiessaan Harjuvaara tuli laajalti tunnetuksi mm. Mäntsälän, Pornaisten ja Sipoon suunnilla.

Järvenpäähän tulonsa aikoihin joutui Harjuvaara myöskin osallistumaan uuden kotikuntansa Tuusulan kunnalliselämään. Hän kuului mm. kunnallislautakuntaan useampaan eri kertaan, toimi taksoituslautakunnassa mm. puheenjohtajana, tilapäisen valtionverolautakunnan puheenjohtajana ja valtion asiamiehenä verolautakunnassa. Tuusulan rakennuslautakuntaan Harjuvaara kuului monet vuodet ja myöskin vv. 1942-49 Järvenpään rakennussuunnitelmalautakuntaan Tuusulan kunnassa.

Muista yhteiskunnallisista toiminnoista mainittakoon, että hän kuului myöskin Tuusulan seurakuntaan useat vuodet. Tuusulan Säästöpankin johtokuntaan hän kuului samoin kuin Tuusulan kunnan aikanaan perustaman sahankin johtokuntaan. Paikallisen Keravan Puhelinyhtiön johtokuntaan Harjuvaara kuului kolmattakymmentä vuotta, aina siihen asti, kun mainittu yhtiö siirtyi Helsingin Puhelinyhdistyksen haltuun. Perustetun Tuusulan Sähkölaitoksen, joka sittemmin on ollut Tuusulan –Keravan Sähkölaitos ja Tuusulan seudun Sähkölaitos, johtokunnan puheenjohtajana ja jäsenenä hän myöskin toimi pitkän aikaa.

Paikalliselle nuorisoseuraliikkeelle oli Harjuvaara myöskin liikkeellepanevana voimana, ollen sen perustajajäseniä ja monivuotinen puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa lienee laskettava hyvin suuresti hänen ansiokseen Järvenpään Seuratalon aikaansaaminen. Tämän lisäksi hän oli nuorempana innokas voimistelu- ja urheilumies kuuluen mm. Orimattilan Jymyn v. 1902 ja Järvenpään Palon perustajiin. Hän oli myöskin innokkaasti mukana hankittaessa Palolle omaa kenttää Järvenpäässä. Kalastus ja puutarhanhoito olivat sellaiset harrastusmuodot, jotka Harjuvaara jatkuvasti säilytti ja joiden parissa hän parhaiten viihtyi.

Harjuvaara tunnettiin paikkakunnalla vaatimattomana ja uutterana persoonana.

(kirjoituksen koonnut tiettävästi Veijo Kokkonen)
* * *

Tytär Anna-Liisa Virtasen kokoama henkilötietosivu

Orvokin ja Jaakon kotisivulle


Viimeisin päivitys 2.6.2014