JOULUEVANKELIUMIN STRATEGIA

Ja tapahtui niinä päivinä, kun Jumalan maailmanpelastussuunnitelman kokonaisstrategiaa laadittiin:

Jumala oli tehnyt enkelten kanssa NELIKENTTÄANALYYSIN, jossa hän kartoitti luomansa ihmiskunnan tulevaisuuden:

VAHVUUDET, HEIKKOUDET, UHAT ja MAHDOLLISUUDET.

Tässä SWOT-4-kenttäanalyysissä enkelien kirjauksen mukaan todettiin, että

VAHVUUS:
1. ihmiskunnan VAHVUUS oli nopea lisääntyminen ja maanpiirin täyttäminen. Erityispiirteenä oli vielä suuri sopeutumiskyky elinolosuhteisiin päiväntasaajan hellealueelta aina napajäätiköiden ja Grönlannin perukoille.


HEIKKOUS:
2. HEIKKOUDEKSI todettiin Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen seurauksena Jumalaa vastustavan ja Jumalasta eroon pyrkivän ja lähimmäisiä vahingoittavan perisynnin sitkeä ja peruuttamaton periytyminen jälkipolville. Tämän analyysin tiernapojat pukivat myöhempinä vuosituhansina ilmaisuun ”synti suuri surkia, nyt särki maailman”.


UHKATEKIJÄT:
3. UHKATEKIJÄKSI enkeleiden kirjaamien muistiinpanojen mukaan muodostui tieto siitä, että ihmiset eivät pystyneet pelastamaan itseään pahan vallasta koska kaikki olivat saman Aadamin ja Eevan perisynnin alaisia.


MAHDOLLISUUDET:
4. Ainoaksi MAHDOLLISUUDEKSI nelikenttäanalyysissä tuli lopputulos, että Jumalan pitää itse ryhtyä toimiin ihmiskunnan pelastamiseksi, niin että (Luuk 1:78-79)”…Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville, se ohjaa jalkamme rauhan tielle.”

STRATEGIA ANALYYSIN JÄLKEEN:

Sen vuoksi Jumala laati ihmiskunnan pelastuksen toimintalinjauksen, jota kutsutaan myös pelastuksen kokonaisstrategiaksi. Hän päätti yhdessä oman Poikansa ja enkelien kanssa, että (Jes 7:14) ”... Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel" (= Jumala meidän kanssamme).

Kun ihmiskunta oli jo pitkään odottanut erilaisten kehittelemiensä uskontojen kautta ratkaisua pelastukseensa, niin vihdoin n. 2005 vuotta sitten aika oli täytetty ja alkoi ihmiskunnan pelastuksen strategian


TOIMENPIDEVAIHE:


"1. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.
2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.
3. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
4. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.
5. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.
6. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,
7. ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
8. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
9. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,
10. mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra.
12. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."
13. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
14.  - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
15. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti."
16. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
17. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.
18. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.
19. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu."

Jaakko Harjuvaara


Orvokin ja Jaakon kotisivulle

Saarnasivulle

* * * * * *


Viimeisin päivitys 20.12.2016