Jaskan logo
Orvokki ja Jaakko Harjuvaara
Koulut ja
työura
Sota
lapset
Puheet, kirjat
haastattelut
SUKU
kuvia/sanoja
Taivaan
kotiin
LAPSET Luonto
ilmasto
Järvenpää
historiaa
Harrastukset
reseptit
Puheita Koulut ja
työura
PUHE VETERAANIPATSAALLA
KE 25.4.2012 klo 13veteraanipatsaalla


PÄIVÄN TUNNUSSANAN TEKSTIT:
Psalmi 1:2-3
”Joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.”

Matteus 7:16

”Hedelmistä te heidät tunnette.” 
* * *

Opin monta hyvää asiaa edeltäjäni, esimieheltäni, kunnianarvoisalta veteraani-pappi, rovasti Mauno Airolalta. Hän piti aina mukanaan Päivän Tunnussanaa, pientä kirjasta, jossa on pari raamatunlausetta jokaiselle päivälle. Se oli hänen elämän voimansa ja Jumalan sana tällä tavalla niin kuin Psalmin kirjoittaja sanoo: ”Sinun sanasi on jalkaini lamppu ja valkeus teilläni.” Minulla on tämä samanlainen käytäntö häneltä perittynä.

Tämän Päivän Tunnussanassa sanotaan  Ps 1:2-3: ”Joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.”
Ja toinen kohta Matt 7:16 :”Hedelmistä te heidät tunnette.” Oman paikkakuntamme veteraanien muistopäivän kukkien laskussa veteraanipatsaalle nämä raamatunlauseet ovat kuin tälle päivälle kirjoitetut.

Siinä sanotaan, että joka löytää ilonsa Jumalan sanasta, tutkii sitä päivin ja öin. – Monet meistä viettävät välillä kipujen sairauksien, tai elämänmuistojensa tähden pitkiä öisiä hetkiä tai tunteja, jolloin monet asiat ja muistot pyörivät mielessä. Yön hiljaisuudessa muut häiritsevät äänet ja asiat hiljenevät ja silloin on hyvä rauhassa miettiä elämän kokonaisuutta. Siitä saa voimaa ja rohkaisua elämän tässä vaiheessa. Jumala puhuttelee meitä omassa sanassaan ja valaisee tietämme eteenpäin ja antaa myös lohtua, ymmärrystä ja iankaikkisuuden näkökulmaa aikaisempiin elämänvaiheisiin ja –kohtaloihin.

Psalminkirjoittaja jatkoi: ”Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu.”

Jumalan joka hetkinen läsnäolo antaa elämällemme iankaikkisen perustuksen, niin hän lupaa jo VT:n lehdillä, että ”niin kuin sinun päiväsi, niin on sinun voimasikin oleva – sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.”
Veteraanisukupolvesta ovat jo kymmenet tutut siirtyneet täältä Taivaan kotiin tämän sanan lupauksen varassa ja monen terveys ja voimat ovat heikenneet. Olkaa kuitenkin rohkealla mielellä. Ei meidän elämämme ole kiinni meidän omista voimistamme, vaan saamme aina levätä sillä turvallisella pohjalla, että meidän elämämme on joka hetki Jumalan käsissä.

Tietoisuus Jumalan läsnäolosta luo valonsa  jokaiseen päiväämme ja yönkin pimeyden keskelle. Vaikka meidän voimamme vähenevät, niin meitä koskee tämän päivän Tunnussanan lupaus: ”Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu.”
Meidän elämässämme virtaavat Jumalan elävän veden virrat, jotka kumpuavat aina iankaikkiseen elämään asti.

* * *

Psalmissa sanottiin: ”… se antaa hedelmän ajallaan.” Toinen sana oli Jeesuksen vuorisaarnasta Matt 7:6: ”Hedelmistä te heidät tunnette.”

Veteraanisukupolvi on ’ajallaan’ nuorina rintamapalveluksessa, rintamalla ja toiset taas kotirintamalla, antanut oman hedelmänsä isänmaamme ja itsenäisyytemme, kotiemme ja kansamme suojelemisessa – Ne olivat hyvät hedelmät, mutta myös raskaat hedelmät – niitä ei kannettu helpolla. Toiset antoivat henkensä, toiset menettivät omaisensa, toiset terveytensä ja jokainen kantoi tavalla tai toisella sisimmässään ja myös usein ulkoisestikin sen hedelmän hintaa.

”Hedelmistä te heidät tunnette.” ­ - Se on ollut hedelmää, jonka jokainen suomalainen ja myös naapurikansamme ovat joutuneet tunnustamaan ja josta meidät suomalaiset tunnetaan. Aina sitä ei ole osattu arvostaa samalla tavalla kuin nyt, mutta meille on tuttu suomalainen sananlasku: ”Työ tekijäänsä kiittää!”

Päätän veteraani Jukka Kasurisen kirjoittamaan veteraanin rukoukseen:

VETERAANIN RUKOUS

Jukka Kasurinen 1992

Se on ohi nyt!

Minä sain Sinulta Isä Jumala, hyvän osan,
Kun sain syntyä, työtä tehdä ja kuolla Suomenmaassa,
Sinun kansasi keskuudessa
Lahjan Sinä minulle annoit.
Kyvyn annoit taistella ja työtä tehdä.

Sen mukaan minä yritin.
Enempää en osannut.
Nöyränä tulen tilintekoon Sinun eteesi.
Jos Sinä suot minulle nähdä kirkkautesi,
Minun sieluni Sinua kiittää ja ylistää iankaikkisesti.
Kovasti minä olen kapinoinut vaikeina vuosina
osaani ja kohtaloani vastaan,
kun en ole ymmärtänyt  Sinun tahtosi tarkoitusta.
Kuljettaessasi minua ja minun kansaani
valoosi vaikeuksien kautta
Sinä meitä kasvatit ja vahvistit uskossa
elämään Sinun luonasi iankaikkisuudessa.

Nyt kun mieleni ja ruumiini on rauhoittunut,
minä ajattelen ja tunnen sielussani Sinun tarkoitusperäsi,
Rakkaudessasi Sinä vitsaa annat,
kuten rakastava Isä.

Nyt Sinä päästät palvelijasi menemään,
kun hän on saanut ymmärtää Sinun johdatuksesi
ja tuntea Sinun rakkautesi luotujasi kohtaan.
Kaikkia meitä Sinä olet varjellut
lupauksesi mukaan
etkä Sinä ole vaatinut enempää,
kuin mihin olet meille kyvyn ja
mahdollisuuden suonut.

Omaa kunniaamme olemme olleet joskus
liiaksi etsimässä
emmekä ole tahtoneet tyytyä Sinun armoosi.
Nyt tiedän omien voimieni rajallisuuden
ja Sinun hyvyytesi äärettömyyden.

Tänään, tällä hetkellä minä,
Sinun palvelijanasi
laskeudun iankaikkiseen rauhaan
siunaten heitä,
jotka vielä jatkavat taivallustaan ja kilvoitteluaan.
Sinun turvallisen, armiaan kätesi alla.


Ottakaa vastaan siunaus:

"Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. 
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän (+) ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

veteraanipatsaalla

Patsaan "Veljeä ei jätetä" on veistänyt Erkki Eronen.
Kranaatin räjähdyksen keskellä käsi tarttuu toisen käteen.

* * *

 Paluu Jaakon saarnojen sivulle                         Paluu etusivulle


Viimeisin päivitys 4.5.2012

sivulaskuri