HELSINGIN VANHASSA KIRKOSSA

kaatuneiden muistopäivänä su 20.5.2007 klo 10

Sotaorpojen jumalanpalvelus

Vanha kirkko

 

Messun kulkue saapuu 1   Messun kulkue 2
Messun toimittajat saapuivat ristikulkueena kirkkoon.

Evankeliumiteksti Joh 15:26-16:4  

Jeesus sanoi:
    "Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.
    Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille."

Jumalanpalveluksessa saarnasi Orvokki Harjuvaara
Saarnan piti pastori Orvokki Harjuvaara.

Tämä sunnuntaipäivä sijoittuu kahden suuren ja tärkeän Jeesuksen elämänhistoriaan ja toimintaan liittyvän tapahtuman merkeissä vietettävän juhlan väliin. Vietimme kuluneella viikolla Helatorstaita Jeesuksen taivaaseen astumisen  juhlana ja viikon päästä vietämme Helluntaita, sen valtavan tapahtuman muistoksi, jolloin Pyhä Henki laskeutui opetuslasten päälle  ja kristillinen seurakunta syntyi.

Tämän sunnuntain evankeliumi liittyy vielä Jeesuksen jäähyväispuheeseen ennen hänen kärsimystään ja ristinkuolemaansa. Hän tahtoo varustaa seuraajansa mahdollisimman hyvillä neuvoilla edessä olevia tapahtumia varten, kuten hän sanoo: ”…ettei teidän uskonne koetuksissa sortuisi”.

”Te saatte Puolustajan.” UT:n alkukielessä kreikassa tässä kohden on sana parakletos, joka merkitsee luokse tai avuksi kutsuttu, puolestapuhuja, puolustaja , auttaja. Sana tarkoittaa tuon ja myös aikaisemman ajan ei-kristillisessä kirjallisuudessa henkilöä, joka toimii toisen hyväksi, siis jonkinlaista välittäjää. Se on myös pohjana sanalle, joka sitten myöhemmin on tullut tarkoittamaan oikeudessa toimivaa puolustusasianajajaa. Mielenkiintoista on ,että parakletos-sanaa on käytetty myös antiikin urheiluelämässä. Kreikkalaisella Maraton-stadionilla järjestetyissä juoksukilpailuissa urheilijoilla saattoi olla avustajia, jotka jossain vaiheessa tulivat mukaan radalle innostamaan ja kirittämään urheilijaa ja valamaan tähän uutta uskoa.  Henkilön tavoitteena oli  auttaa juoksijaa  selviytymään loppuun, maaliin asti. Tällaista henkilöä kutsuttiin parakletokseksi, avustajaksi, avuksi kutsutuksi. Jonkinlaisena jäänteenä tästä tavasta saatamme nähdä joskus hiihtokisoissa ladun varrella henkilön, joka juoksee hetken hiihtäjän vierellä kertoen tälle tilanteen ja rohkaisten pinnistämään loppuun asti. Näin uupumaisillaan oleva urheilija tällaisen henkilökohtaisen avustajan kautta voi saada uutta voimaa ja rohkeutta yrittää ja jaksaa maaliin asti.

”Te saatte puolustajan, minä lähetän hänet Isän luota.”

Jeesus lupaa opetuslapsilleen puolustajan, parakletoksen. Hän tunsi ihmisen heikkouden ja uskon ohuuden. Uskomme on vaarassa sammua  tai ainakin piiloutua vaikeuksien tullessa. Jeesus tiesi etukäteen, miten suuret vaikeudet tulivat alkuajan kristittyjen kohtaloksi. Ei vain pilkkaa ja henkistä vastustusta, vaan vainot ja kuolema. Jeesus muistuttaa, että suurimmissakaan vaikeuksissa ei yksikään hänen seuraajansa ole yksin, vaan hänellä on auttaja, puolustaja, Pyhä Henki.


Jeesus sanoo tästä puolustajasta, parakletoksesta:
                      -minä lähetän  hänet. Siis Jeesus on lähettäjä
                      -hän tulee Isän luota
                      -hän on Totuuden Henki ja Hän todistaa Jeesuksesta.

Tässä yhteydessä haluan sanoa muutaman sanan asiasta, joka tuntuu monella tavalla tulevan esiin meidän juuri meidän aikamme aikamme kristittyjen piirissä, nimittäin käsityksen Pyhästä Hengestä. Joskus kuulee puhuttavan niin kuin Pyhä Henki olisi jotain muuta, jotain suurempaa ja enemmän kuin Isä Jumala tai vapahtajamme Jeesus Kristus.ja että PH:llä olisi jokin uusi lisäsanoma, jota ei ennen ole tunnettu. On käsityksiä, että Pyhä Henki on jokin uskon korkeampi aste tai ihan erillinen lahja, jonka jotkut valitut ihmiset saavat. Mutta pelkästään jo tässä kohdassa, jossa Jeesus lupaa lähettää Pyhä Henki, tulee selvästi esiin että Pyhä Henki kuuluu olennaisesti Jumalan kolmiyhteyteen, toimii saman tarkoituksen toteutumiseksi kuin taivaallinen Isä ja Jeesus. Jumalan luoman ihmisen  saattamiseksi Jeesuksen rakkauden ja pelastuksen piiriin. Hän tulee Isän luota ja hän todistaa Jeesuksesta. Se on Pyhä Henki:nvarsinainen tehtävä. Hän  todistaa Jeesuksesta ja toimii siten ihmisen auttajana ja puolustajana niin kuin Jeesuskin toimi.   Tämä Jumalan Kolmiyhteys on toisaalta vaikea käsite, mutta toisaalta hyvin yksinkertainen, kunhan me ihmiset emme omalla filosofoimisellamme monimutkaista asioita

Kaikessa yksinkertaisuudessaan voimme sanoa, että Jumala näyttäytyi  Isänä luodessaan tämän maailman ja kaiken elämän ja ylläpitäessään elämää, Poikana Jeesuksena hän näyttäytyi lunastaessaan ihmiskunnan synnin ja kadotuksen vallasta eli sovittaessaan meidän syntimme ja Pyhänä Henkenä meidän jokapäiväisen elämämme tukena ja vahvistajana ja jatkuvasti Kristuksen sovitustyön kirkastajana.

Päivän tekstissä puhutaan vakavin sanoin tuohon historialliseen tilanteeseen liittyvistä vaikeuksista ja vainoista ja marttyyrikuolemasta. Tekstimme on Johanneksen evankeliumista ja vainot olivat jo silloin alkaneet.  Todellisuus oli, että kristittyjä:

-         erotettiin synagogasta, eli yhteydestä toisiin ihmisiin ja perheitä hajotettiin

-         vielä suuremmat vainot olivat edessä ”Jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee tekevänsä pyhän palveluksen Jumalalle”. Jeesus selittää, että

näin tapahtuu, koska ei tunneta Jumalaa eikä Kristusta, ei sitä täydellistä rakkautta, joka Kristuksessa on. Kristityt ja silloin vielä aivan alussaan oleva Kristuksen kirkko tarvitsi todella Puolustajan, rohkaisijan ja auttajan.


Meidän tämän hetken suomalaisten on vaikea oikein  edes kuvitella tätä tilannetta, vaikkakin aivan lähellä meidän naapurikansojemme elämässä on tällainen on ollut todellisuutta vain joitain vuosia sitten kuten useimmat meistä varmasti tietävät. Viime viikkojen tapahtumat esim. veljeskansamme Viron tapahtumissa ovat nostaneet taas tämänkin puolen muistoihimme. Ja tiedämme myös, että ilman Jumalan apua Pyhän Hengen kautta kirkko olisi kokonaan hävinnyt monissa paikoin.

Palveleminen on nöyrtymistä toisen palvelijaksi, toisen huomioon ottavaksi, toista rakastavaksi, toista auttavaksi. Se asettaa toisen edun itsensä edelle tai siis ei ota itselleen parempia etuja kuin toisella on.
Otan pari esimerkkiä siitä, mitä paasto ja palveleminen voisi olla tänä aikana.

Meidän maassamme kirkolla ja kristityillä on hyvä tilanne. Meillä on oikeus ja vapaus uskoa ja osoittaa uskomme vapaasti ja puolustaa omiamme ja läheistemme oikeuksia. Emme joudu oikeuden eteen uskomme tähden. Tiedämme kyllä, että monet kokevat  meidänkin keskuudessamme  ympäristössään ja esim. työpaikoillaan halveksuntaa, pilkkaa ja ahdistusta uskonsa tähden. Heille ja meille kaikille on annettu lupaus siitä, että Jeesuksen lupaama Puolustaja on meidän rinnallamme ja meissä ja me saamme olla turvallisin mielin. Erityisesti sinä, joka koet tätä pilkkaa, saat luottaa puolustajaan, parakletokseen.

Meillä on tänään myös kaatuneitten muistopäivä. Tämä muistuttaa siitä, ettei Suomessakaan aina ole ollut niin hyvä tilanne kuin tänään. Kymmenettuhannet sankarihaudat eri puolella maatamme ja menetyksen ja ikävän haavat sotaleskien ja sotaorpojen sydämissä muistuttavat niistä sodan vuosista. Ja jokaisen vanhemman suomalaisen mielessä on pohjalla vielä sodan aikainen ja sen jälkeisen ajan ahdistus, epätietoisuus ja pelko. Monet tässäkin kirkossa olevista sotaorvoista ovat uskoakseni  kuluneen viikon aikana käyneet isiensä haudalla tai käyvät tänään – tai ainakin mieli on käynyt, jos muuta mahdollisuutta ei ole. Totuushan on se, että kukaan sotaorpo ei enää ole kovin nuori!  Kaikilla ei edes ole  isän hautaa, jos isä kuului kadonneitten joukkoon tai hauta jäi luovutetulle alueelle. Mutta joka tapauksessa ajatukset ovat tänä päivänä näissä kysymyksissä.

Sain itsekin käydä kuluneella viikolla isäni haudalla, Yläneen sankarihautausmaalla. Siitäkin pienestä maalaispitäjästä kaatui talvisodassa 25 miestä ja jatkosodassa 70 lisää.  Olin itse vain puolitoistavuotias isän kaatuessa eikä minulla luonnollisesti ole mitään muistikuvaakaan hänestä. Tiedän kuitenkin lukemattomien muiden sotaorpojen tavoin, ettei isän ikävä koskaan unohdu. Tuntuu, että ihmisen vanhetessa haavat nuortuvat. Ja samalla kuitenkin ikävän ja kaipauksen yli nousee suuri kiitos siitä, että meillä on vapaa isänmaa. Kaipauksemme rinnalla  on vielä suurempi kunnioitus isiämme kohtaan.

Samalla matkalla kävimme äitini haudalla naapurihautausmaalla. Hän oli isän kaatuessa 27 v ja meitä oli  viisi alle kouluikäistä lasta. Äiti eli kahta kuukautta vaille 50 vuotta isän kaatumisen jälkeen ja laittaessamme kukkaa nyt äidin haudalle, mietin mielessäni, että hänkin ansaitsisi  nimityksen sankari. Hänen sotansa oli 50 vuotta pitempi kuin isän. . Nämä sankariäidit nousivat surunsa yli huolehtimaan lapsista ilman yhtäkään sururyhmää tai kriisiseminaaria, ilman sosiaaliavustuksia ja yksinhuoltajalisiä. Myös he, meidän äitimme ansaitsevat tänään täyden kunnioituksemme.

Helatorstai-iltana sain olla kuuntelemassa nykyisessä seurakuntani eläkeikäisten kuoron, Harmonia-kuoron kevätkonserttia. Tuo konsertti teki minuun lähtemättömän vaikutuksen, ehkä siksikin, että vain pari päivää aiemmin olin käynyt vanhempieni haudoilla. Kuorolaiset olivat saaneet itse valita johtajakanttorin kanssa esitettävät laulut. Ja mitä he valitsivat ja lauloivat? Isänmaallisia lauluja ja virsiä, jonkun  saimme laulaa yhteislaulunakin. Kuulijoita oli iso salillinen, pääasiassa laulajien perheenjäseniä, lapsia perheineen. Kuoron laulut soivat sitä elämänkokemusta ja kiitosta, joka tällä sukupolvella on. Kysäisin vieressäni istuvalta noin kymmenvuotiaalta tytöltä, lauletaanko koulussa näitä lauluja. Ei lauleta, vastasi tyttö, mutta lisäsi: ”Mummi on kyllä niitä opettanut meille.” Niin siirtyy isänmaan kunnioitus ja luottamus Jumalan huolenpitoon sukupolvesta toiseen.

Tämän päivän teksti muistuttaa meitä Puolustajasta, jonka Jeesus lupasi seuraajiensa tueksi ja auttajaksi. Kun me tänään katsomme siniristilippuun, joka liehuu itsenäisessä maassamme kaatuneitten muistoksi ja viemme kukkamme ja sotaorpojen havuristin sankarihaudoille, nouskoon kaipauksen rinnalle syvä kiitos taivaalliselle isällemme huolenpidosta, jonka turvissa olemme saaneet elää. Ja huolehtikaamme me siitä, että isänmaan rakkaus ja luottavainen usko Taivaalliseen Isään siirtyy seuraaville sukupolville. Siihenkin saamme voiman puolustajan ja auttajan, Jumalan Pyhän Hengen lahjana.

Kolehdin siunaaminen
Kolehdin siunasi liturgi pastori Seppo Kosonen.

 Havuristin lähettäminen  Havuristin viejät lähtivät sankarihaudalle
Sotaorpojen havuristin lähettäminen sankarihaudalle.

* * *


Jumalanpalveluksen jälkeen oli kirkkokahvit  Bulevardi 16 B Vanhankirkon seurakuntasalissa.

Kirkkokahvit oli katettu Vanhankirkon srk-saliiin

 Kirkkokahveilla  Kirkkokahveilla  
kirkkokahveilla  kirkkokahveilla
kirkkokahveilla  kirkkokahveilla
kirkkokahveilla  kirkkokahveilla
Oikean puoleisessa kuvassa on eversti Laatikainen, joka oli komentajan sijaisena Orvokin isän joukko-osastossa sinä päivänä, kun Orvokin isä kaatui Kärstilän järven jäällä peräytymisvaiheessa 9.3.1940. Tykistökeskitys jäälle oli niin kova, että eversti kysyi heti: "Jäikö mitään jäljelle?", sillä monista kaatuneista ei löytynyt ruumista, jota olisi voitu lähettää kotiseudulle haudattavaksi sankarihautaan.
Yläneellä ennen sankarihautausta Orvokin äiti halusi katsoa arkusta, että onko siellä hänen puolisonsa. Arkun päällä luki, että "ei saa avata" (vainaja oli pahasti ruhjoutunut). Aili Teini vaati, että hänen täytyy varmistua, että arkussa on hänen miehensä. Silloin Eino Teinin veli Arvo sanoi: " Ei siellä voi olla mitään pahempaa kuin se, mitä me olemme nähneet rintamalla." Niin he avasivat arkun ja Aili saattoi vakuuttua hampaista ym., että vainaja on hänen puolisonsa.

kirkkokahveilla

kuvat Heikki Luopa

Viimeisin päivitys 28.2.2015


PALUU ORVOKIN PUHEIDEN SIVULLE

PALUU ETUSIVULLE