SAARNA LASKIAISSUNNUNTAINA 22.2.98 KLO 10
Järvenpään kirkossa, teksti 3.vsk. evank. Mark 10: 35-45

35. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen."
36. "Mitä te haluatte minun tekevän?" kysyi Jeesus.
37. He vastasivat: "Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella."
38. Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?"
39. "Voimme", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät.
40. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu."
41. Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle.
42. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: "Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla.
43. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija,
44. ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja.
45. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta."

OPETUSLAPSET VARMISTAMASSA KUNNIAPAIKKOJA
- Kaksi opetuslasta lähestyy opettajaansa. "Opettaja, meillä olisi pyyntö. Suostuthan siihen?" Opettajaa suostutellaan. Into oli kova. Opetuslasten keskellä nousi paine parhaista paikoista ja ensimmäisille sijoille oli tungosta.
- Päähenkilön oikealla puolella ja vasemmalla puolella olivat seuraavaksi tärkeimpien henkilöiden paikat. Näille paikoille Jaakob ja Johannes halusivat. He olivat todennäköisesti varakkaan kalastajan etuoikeutettuun ja nk. "parempaan elämään" tottuneita poikia. He olivat ilmeisesti saaneet elämässään sen, mitä olivat halunneet. Nyt he olivat kulkeneet pari kolme vuotta Jeesuksen seurassa. Tuli aika varmistaa myöskin tulevaisuus ja omat etusijansa ennen muita.
- He halusivat 'haukata' suuren palan tuosta tulevaisuuden kirkkauden valtakunnasta. He olivat omien sanojensa mukaan valmiita jopa kärsimäänkin saadakseen nuo paikat itselleen. Toinen perimätiedon mukaan mestattiinkin uskonsa vuoksi.

KIRKKAUDEN VALTAKUNTA JA VALTIAS
"Kun kirkkautesi tulee" :sanoivat Jaakob ja Johannes. Heillä oli taju siitä, että Jeesus on jotain aivan muuta kuin ympäröivä maailma. Hän oli Jumalan kirkkauden maailmasta meidän luoksemme tullut. Olihan Jeesus sanonut itse:

"Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon." Joh 14:27

- Jaakobille ja Johannekselle oli kirkastunut Jeesuksen persoonasta, olemuksesta ja alkuperästä jotain hyvin olennaista, tärkeää, ainutlaatuista, Jeesus oli tullut taivaasta Jumalan luota meidän keskellemme. He eivät kuitenkaan vielä ymmärtäneet kaikkia Jeesuksen puolia. He olivat nähneet Jumalan kirkkauden, mutta eivät Jumalan rakkautta.

RAKKAUDEN VALTAKUNTA
- Jumalan rakkaus yllättää meidät aina. Jumalan rakkaus on toisenlaista kuin mitä me osaamme ymmärtää ja tajuta luonnostamme. Meidän kuvamme rakkaudesta on vääristynyt jo syntiinlankeemuksessa. Ihmiskunta menetti siinä kosketuksen uutta luovaan, lähelle tulevaan, armahtavaan ja hoitavaan rakkauteen. Ihmiskunta ei olisi voinut oppinut sellaista rakkautta, joka voisi muuttaa ihmisiä ja maailmaa, sillä rakkaus oli kadonnut maailmasta, koska synti oli vienyt sen pois. Pahan valta piti murtaa, jotta hyvä, rakkaus, armo voisivat murtautua tähän pahan todellisuuteen. Jumalan täytyi puuttua asioihin. Sen tähden Jeesus tuli ilmoittamaan meille Jumalan rakkauden. Hän tuli kertomaan, eikä vain kertomaan, vaan myös elämään todeksi sanoin ja teoin sen, että

" Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." Joh 3:16

LASKIAINEN LASKEE ALAS - PAASTONAIKAAN - ELÄMÄN TASOLLE
- Laskiaissunnuntai "laskee" meidät alas paastonaikaan. Se laskee meidät oman ylpeyden korkeudesta alas maan pinnalle, jopa niihin "syvyyksiin", missä ihmiselämä usein kulkee. Tämän vuoksi laskiaisessa ja sitä seuraavassa paastonajassa on jotain hyvin turvallista. Me koemme, että joku on tulossa tänne alas. Minun ei tarvitsekaan pystyä nousemaan ylös, vaan joku on tulossa tänne alas, minun elämäni keskelle.
- Jeesus laskeutui niin alas, ettei sen alemmaksi enää kukaan voinut tulla, sillä Jeesus tuli antamaan "henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta". Hän kävi näin kaikkein kauheimpaan ihmisen elämän osaan, hyljätyksi tulemiseen, kadotettuna olemiseen. Tämän jälkeen ei ole mitään sellaista syntiä, mitä Jeesus ei voisi antaa anteeksi, mitä hän ei olisi omassa ruumiissaan kantanut jo ristin puuhun edestämme sovittaen ne. Jeesus näyttää sen, miten rakkaus on "Jumalan voima", evankeliumi on "Jumalan voima". Hän rakasti omiansa loppuun asti. Maailma oli täynnä sanoja, mutta Jeesus toi voiman tähän maailmaan - rakkauden voiman.

PALVELEMISEN TIE
- Jeesus viitoitti myös uuden tien. Hän opetti meille rakastamisen ja palvelemisen tien. Rakastamisen kautta löytyy sellainen kirkkaus, joka ei ole kylmää, kovaa ja häikäisevää kirkkautta, vaan lämmintä, koskettavaa, puoleensa vetävää valoa, valkeutta, sillä hän tuli itse ei palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Siihen hän kutsui meidätkin. Sitä saamme toteuttaa mm. meneillään olevassa Yhteisvastuu-keräyksessä paastonaikana.

KESKENERÄISET OPETUSLAPSET
- Jeesus käytti hyvin voimakkaita "mustavalkoisia" kuvia puhuessaan uskosta häneen. Hän sanoi ihmisen siirtyvän "kuolemasta elämään" ja "pimeydestä valkeuteen". Näin opetuslapsillekin oli tapahtunut, kun heistä tuli Jeesuksen seuraajia. Silti heidän elämänsä ei ollut näin mustavalkoista. Siinä oli hyvin paljon "harmaata". Heistä ei tullut vielä pyhiä hänen seurassaan, vaan samalla kuin he oppivat uusia asioita, ymmärsivät Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä, niin samanaikaisesti heissä olivat "maalliset" piirteet hyvin voimakkaina. He taistelivat kunniapaikoista, olivat kateellisia toisilleen ja tavoittelivat omaa etuaan.
- Evankeliumit välittävät meille opetuslapsista hyvin epäkypsän ja keskeneräisen kristityn kuvan. Mutta eikös tämä ole hyvin lohdullista meille? Vai olemmeko me niin pyhittyneitä, ettemme me tarvitse tällaista kuvaa opetuslapsista? Vai loukkaako se meitä, kun kuva keskeneräisistä opetuslapsista tulee niin kiusallisen lähelle meitä itseämme? Kuva keskeneräisyydestä voi tuntua kipeältä, mutta se on samalla vapauttava ja armahtava kuva, sillä siinä keskeneräisyydessa on Jeesus mukana. Jeesus ei olekaan täydellisten ja osaavien ihmisten Vapahtaja, vaan hän on keskeneräisten epäkypsien ihmisten Vapahtaja. Jeesuksen armon valo ei ole häikäisevää kirkkautta, vaan armollista valkeutta, joka antaa anteeksi ja uudistaa meitä.
- Ehtoollinen, johon saamme osallistua tässä jumalanpalveluksessa, on keskeneräisten kulkijoiden matka-ateria. Se katetaan niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta kunnolla. Saatamme kyllä aavistaa jotain hänen kirkkaudestaan ja ainutlaatuisuudestaan, mutta hänen armonsa ja rakkautensa eivät ole vielä auenneet meille lähelle tulevana ja elämän arjen keskellä voimia antavana.
- Ehtoollinen katetaan niille, jotka tuntevat, etteivät osaa rakastaa "Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niinkuin itseään". Vaillinaiset ja vajavaiset ihmiset löytävätkin yllätyksekseen oman paikkansa alttarin ääreltä, ehtoollispöydästä. Ehtoollinen ei vaadi meiltä mitään. Siinä Kristus tulee ja armahtaa meitä, sillä

"hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi meidän edestämme."

PAASTONAIKA
- Mitä tuo sana tuo mieleesi? Oletko kysellyt mielessäsi, millainen Sinun paastonajastasi tulee? Miten osaan paastota? Paastonaika ei vaadi meiltä erityisiä taitoja ja osaamista. Se hiljentää meidät, kun annamme tilaa Jeesukselle ja lähimmäiselle sydämessämme - elämässämme. Sen tähden seurakuntamme on päättänyt tänä vuonna pitää tuhkakeskiviikosta aina toiseen pääsiäispäivään asti kirkon avoinna koko päivän klo 8-20, jotta jokainen voi poiketa vaikkapa vain hetkeksi hiljentymään. Meidän ei tarvitse pitää muureja ympärillemme, vaan saamme antaa elämän tulla luoksemme Jeesuksen ja lähimmäistemme kautta.

Orvokin ja Jaakon kotisivulle

Saarnasivulle

* * * * * *

Sivulla on käyty 6.8.99 lähtien 99 kertaa ja
1.2.2003 lähtien

kertaa.

Viimeisin päivitys 1.2.2003