Jaskan logo
Orvokki ja Jaakko Harjuvaara
Koulut ja
työura
Sota
lapset
Puheet, kirjat
haastattelut
SUKU
kuvia/sanoja
Taivaan
kotiin
LAPSET Luonto
ilmasto
Järvenpää
historiaa
Harrastukset
reseptit
Puheita Koulut ja
työura


ORVOKIN PUHE SEURAKUNTAOPISTON ITSENÄISYYSJUHLASSA

5.12.1984

Hyvät juhlavieraat, opiskelijat ja opettajat!

Totesin tätä juhlaa ajatellessani, etten ole varmaan kertaakaan ennen puhunut itsenäisyysjuhlassa. Kouluaikana lausuin runoja. Sellaisia juhlatilanteita ei ole kovin monta, mutta tilanne johtuu siitä, että olen aina ennen kieltäytynyt, koska koen tilanteen itselleni aika vaikeaksi. Tässä yhteisössä haluan puhua ja koen uskaltavani puhua hyvin henkilökohtaisesti.

* * *

ISÄNMAA - ITSENÄISYYS - VAPAUS

Mielessäni olen aina yhdistänyt nämä kolme asiaa melkein erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Mutta tämän kokonaisuuden sisältö ja merkitys on vaihdellut eri ikäkausina. Ensimmäinen tähän liittyvä selkeä muistikuvani sijoittuu alakansakouluaikaan.
Kuljin kouluun pitkää syrjäistä metsätietä yksin. Syksyn ja varhaistalven aamut olivat hyvin pelottavia, koska oli pimeää. Pelkoani hälventääkseni lauloin aamuisilla matkoillani  (nuotin vierestä) niin kovaa, että metsä kaikui. Yksi suosituimmista lauluistani oli Vänrikki Stoolin tarinoista oppimani ja koululussa laulettu "Sotilaspoika", joka kosketti minua hyvin syvältä.

"Mun isäin oli sotamies
ja nuori kauniskin."
Hiukan ääni värähteli ja pala nousi kurkkuun tullessani säkeistöön:
"Mä köyhä olen, orpo nyt,
syön leipää vierahan.
Mä turvan, kodin kadotin
kans isävainajan."
Jatkossa taas mahtipontisuus oli huipussaan, kun viimeisessä säkeistössä lauloin:
"Kun 15 vuotta vaan,
mä kerran täyttää saan,
samaampa käyn mä taisteluun,
ja nälkään, kuolemaan.
Missä ankarimmin luodit soi,
en sinne käymätt' olla voi
teit' isäin astumaan."

Jos joku ulkopuolinen joskus sattui kuulemaan, tuntui laulu varmaan humoristiselta. Minulle, pienelle tytölle, se oli opetuksen tulos: isänmaan itsenäisyys merkitsee sotaa, vapaus vaatii uhreja, vapauden arvostaminen merkitsee sotaan  valmistautumista.

* * *
Toinen muistikuvani sijoittuu myös kouluaikaan. Olin monien vuosien jälkeen käymässä lapsuuden kodissani. Katselin seinällä sodassa kaatuneen isäni valokuvaa ja sen alla olevaa kehystettyä marasalkka Mannerheimin lähettämää virallista tiedotetta isäni kaatumisesta. Tiedote päättyi sanoihin: "Valitan syvää suruanne, mutta lohduttakoon teitä tietoisuus, että olette saaneet antaa kalleimman uhrin isänmaalle."
Isänmaa herätti minussa silloin vastenmielisyyttä, vihaa, katkeruutta ja kysymyksiä. Uhri oli mielestäni liian kallis.

Uudenlainen suhtautumistapa löytyi opiskeluaikanani. Silloin nuorten keskuuteen tuli radikaali aalto, jolloin varsinkin nuoret opiskelijat yht'äkkiä tiesivät lähes kaiken. Puhuttiin ja kirjoitettiin asioita, joita ei aina ymmärretty. Mm. Suomen käymiä sotia pidettiin tarpeettomina, tyhminä, hullun sotainnon ilmentyminä.
Minä olin lukenut isäni sodasta kirjoittamia kirjeitä ja tiesin, että sen ajan miehillä ja naisilla ei ollut ollut vaihtoehtoja. He kärsivät ja pelkäsivät, mutta heidän oli pakko silloin vallinneissa olosuhteissa ja vallalla olleen ajattelutavan mukaan valita sota. Isänmaa alkoi tulla minulle jälleen hyvin arvokkaaksi.

ISÄNMAA - ITSENÄISYYS - VAPAUS

Tänään käsite isänmaa on menettänyt romanttisen kaikunsa, joka sillä oli ennen. Isänmaa on tuttu ja turvallinen kasvualusta, jonka näen Jumalan suurena lahjana. Se on kuin tuttu kotipiha pienelle lapselle, pihapiiri, josta kuitenkin tekee mieli kurkistella ja juosta laajemmallekin. Tänään isänmaan rinnalla on koko maailma, jonka kysymykset ja ongelmat koskettavat meitä.
Itsenäisyys ja vapaus ovat asioita, jotka päivä päivältä koen yhä arvokkaampina ja syvempinä asioina. Ne eivät ole vain ulkonaisia lahjoja, vaan paljon kokonaisvaltaisempia asioita. On kysymys jokaisen yksilön oikeudesta tehdä omat valintansa, vapaudesta päättää oman elämänsä asioista ja siitä arvopohjasta, jolta valinnat ja päätökset tehdään. On vapaus päättää itsenäisesti myös yhteisistä asioista niin pienissä kuin suurissakin yhteisöissä. Meillä on vapaus valita vihan sijasta rakkaus, sodan sijasta rauha.

Isänmaa, itsenäisyys ja vapaus ovat Jumalan suuria lahjoja. ne ovat myös vaikeita lahjoja, koska ne edellyttävät vastuuta ja viisautta. Siksi haluan tässä itsenäisyysjuhlassa puheenvuoroni lopuksi palauttaa mieliin tutun Jumalan lupauksen Vanhasta Testamentista "Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen."

Tänään ajattelen sen merkitsevän, että Jumala tahtoo johdattaa jokaisen yksilön vapauteen ja vastuuseen, iloon ja kiitokseen. Hän tahtoo johdattaa meidät myös työskentelemään niin, että isänmaamme voi säilyä vapaana ja rauha koko maailmassa lisääntyä. Jumala johdattaa, mutta välineet  hän on uskonut meille.

* * *
 
sivu päivitetty 17.7.2010