SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 1.8.1999
10. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA,
"Älykäs taloudenhoitaja"

1 Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen:
"Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan.
2 Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: 'Mitä minä sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.'
3 Mies mietti: 'Mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa.
4 -- Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.'
5 Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. 'Paljonko olet velkaa isännälleni?' hän kysyi ensimmäiseltä.
6 'Sata astiaa öljyä', tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.'
7 Sitten hän kysyi toiselta: 'Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?' Tämä vastasi: 'Sata tynnyriä vehnää.' Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.'"
8 Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi:
"Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset.
9 Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.
10 "Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa.
11 Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista?
12 Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne?
13 Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."
14 Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita, ja niinpä he ivailivat Jeesusta.
15 Jeesus sanoi heille: "Ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys.
Luuk 16:1-15

VERTAUSTEN SANOMA
Vertauksissa on yleensä vain yksi pääsanoma. Meidän ei pidä ruveta etsimään jokaiselle yksityiskohdalle erityistä omaa merkitystään. Tämä periaate näkyy selvästi edessämme olevassa vertauksessa.

TALOUDENHOITAJAN VIISAUS
Jeesus ei kehunut velkakirjojen väärentämistä ja isännän omaisuuden
hukkaamista taloudenhoitajan omaksi eduksi. Taloudenhoitaja tuotti omaksi edukseen isännälleen 500 denaarin vahingot. 1 denaari = päiväpalkka eli isäntä menetti yhdessä hetkessä yli puolentoista vuoden palkkarahat eli kärsi n. 200 000 - 300 000 mk tappion.
Päinvastoin tekstin jatko-osassa Jeesus nimenomaan teroitti toisen omaisuuden tarkkaa ja hyvää hoitamista, "Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa."
Jeesus kehui talouden hoitajan viisautta (fronimos) ja älykkyyttä toimia
nopeasti
ennalta arvaamattomassa tilanteessa , hahmottaa asioiden kokonaisuus ja miettiä eri vaihtoehdot ja luoda nopea ja toimiva suunnitelma eteenpäin, eli niin kuin nykyisin aina sanotaan luoda "toimintastrategia".
Viisas sana juontuu sanasta (fren-> fronimos) mieli, ajatus, sisin. Jeesus menee aina meidän sisimpäämme, ytimeemme, todellisiin motiiveihimme. Tekstin lopussa fariseukset ivasivat häntä, koska olivat 'rahanahneita' ( alkukielessä 'hopeaa rakastavia'). Jeesusta ei hämännyt heidän ulkoinen esiintymisensä, vaan hän näki, mitä heidän mielessään liikkui, mikä oli heidän sisimmät ajatuksensa ja tavoitteensa.

ELÄMÄN PÄÄMÄÄRÄ
Toisaalla Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 10 luvun mukaan:
"Minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita (fronimos) niinkuin käärmeet ja viattomia (akeraioi = sekoittamattomia) kuiin kyyhkyset." Matt 10:16
Fariseuksilla oli heidän elämänsä tärkeimpiin asioihin sekoittunut raha. Arvot olivat menneet sekaisin, sekoittuneet . Toisaalla kerrotaan, että rikas nuorukainen tuli Jeesuksen luokse ja kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta hän perisi iankaikkisen elämän. Jeesus asetti rikkaan nuorukaisenkin tilanteeseen, missä hän joutui miettimään elämänsä perimmäiset arvot, tavoitteet. Lopulta paljastui, että hänen sisin ja tärkein arvonsa oli raha.
Raha on vain väline, ei loppupäämäärä. Kaikki, mitä on kerätty, jää tänne, mitään ei voi viedä mukanaan.
Jeesus antaa selkeän ('sekoittamattoman') päämäärän elämällemme. Tärkeintä on, niin kuin Jeesus sanoi: "Rakasta Jumalaa kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja lähimmäistä kuin itseäsi."

Jumalan, oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisen ja hänen rakastamisensa näkökulmasta meidän tulee suunnitella myös suhteemme rahaan ja omaisuuteen.

RAKKAUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ / VELKANEUVONTA
Lama-ajan velkaneuvottelut, sovittelut toimivat tästä näkökulmasta. Ihmiset olivat joutuneet nousukauden ylikuumenemisen tähden ja monet äkillisen työttömyyden yllättäessä taloudelliseen loukkuun. Velkoja pienennettiin sen vuoksi, että velalliset pystyisivät ne maksamaan eikä pankki menettäisi omiaan, veronmaksajat eivät joutuisi maksamaan koko korvausta pankille. Velallinen ei menettäisi sitä, miksi velkaa oli ottanut kuten esim. asuntoaan.

/KÖYHIMPIEN MAIDEN VELAT
Samankaltaisesta asiasta on ollut kysymys kuluneen vuoden aikana kristillisten kirkkojen parissa toteutetussa Riemuvuoden 'Jubilee 2000-kampanjan' vetoomuksessa. Siinä esitettiin, että kehitysmaiden velat annettaisiin anteeksi ja pyrittäisiin edistämään kehitystä maailman köyhimmissä maissa vuonna 2000. "Kampanjaan ovat liittyneet mm. kaikki Suomen kristilliset kirkot sekä kymmeniä järjestöjä. Jubilee-kampanja tähtäsi nimienkeruun maailmanennätykseen, 22 miljoonaan nimeen. Ne piti luovuttaa rikkaiden G8-maiden johtajille Kölnin huippukokouksessa 19. kesäkuuta. Suomen kampanjan tavoitteena oli kerätä
100 000 nimeä." (Kirkon Tiedotuskeskus 12.3.99)
Miljardit ihmiset maailman köyhimmissä maissa syntyvät ja elävät koko elämänsä velan vankeina. Rikkaat länsimaat ovat tarjonneet lainaa ilman takuita. Köyhien maiden hallitukset ovat ottaneet velkaa, mutta tavalliset kansalaiset ja maan köyhimmät eivät ole lainarahoista hyötyneet. He ovat joutuneet tahtomattaan takaajan rooliin — vastuuseen omien maidensa rikkaiden ottamista veloista.
Köyhimpien maiden velka on vain kasvanut vuosi vuodelta. Velkojen takaisinmaksun vuoksi lapset näkevät nälkää ja perheet elävät köyhyydessä.
Kehitysmaat maksavat velkoja kolme kertaa enemmän kuin saavat tukea kehitysavun muodossa. Afrikka käyttää rahaa velkojen maksuun neljä kertaa enemmän kuin terveydenhuoltoon. Vuonna 1998 kehitysmaat maksoivat jokaisesta kehitysapuna saamastaan dollarista 13 dollaria velanhoitokustannuksina samoille apua antaville rikkaille maille.

Kirkkojen maailmanneuvoston esitti, että on myös luotava asteikko, jonka avulla seurataan velallisten maiden maksuliikennettä, kun velat peruutetaan. Velkojen peruuttamisen on johdettava varojen oikeudenmukaiseen jakamiseen. Asteikosta on päätettävä ja sitä on seurattava paikallisen tason organisaatioissa, joihin kuuluvat kirkot.
G 8 -maiden tulisi käyttää voimiaan, että laittomasti salaisiin ulkomaisiin pankkeihin siirretyt varat palautetaan velallisille maille. On myös luotava kansainvälinen taloudellinen uudistus, joka takaa varallisuuden tasaisen jakautumisen ja uusien velkakierteiden syntymisen estämisen.
Suomen osalta tämä tarkoittaa velkojen mitätöimistä noin 170 miljoonan markan edestä, mikä on kokonaisuutena pieni summa, kun ajattelemme, millaiset vaikutukset sillä olisi.
Köln - Oli historiallinen hetki, kun 17 miljoonaa nimeä kerännyt Jubilee 2000-vetoomus köyhimpien maiden velkojen peruuttamisen puolesta luovutettiin maailman rikkaimpien G7-maiden johtajien huippukokoukselle Kölnissä viime lauantaina. 35.000 ihmistä joka puolelta maailmaa muodosti ihmisketjun huippukokouksen ympärille.
Jubilee 2000-kampanjan tulos oli kansainvälisten nimien keräysten maailmanennätys. Nimiä kerättiin yli 160 maassa. Suomen tulos oli 74.000 nimeä.
Kölnissä vallitsi kuitenkin myös pienen pettymyksen tunne. G7-maiden johtajat olivat jo edellisenä iltana antaneet kannanottonsa köyhimpien maiden velkojen helpottamisesta. Eikä se vastannut Jubilee 2000-kampanjan toiveita, vaikka sitä pidettiinkin askeleena oikeaan suuntaan.
Kölnin G7-johtajien kannanotto lupasi kyllä apua, mutta velkahelpotuksen edellytyksenä edelleen on, että köyhimmät maat noudattavat Kansainvälisen valuuttarahaston rakennesopeuttamisohjelmia. Nämä edellyttävät julkisten menojen supistamista ja vientituotannon tukemista. Nämä ehdot vaikeuttavat köyhimpien maiden ihmisten elämää. Tietenkin vientiteollisuus tukee ihmisten hyvinvointia, mutta estää samalla terveydenhuollon ja koulutuksen kehittämistä. Ratkaisussa täytyisi löytää tasapaino teollisuuden ja ihmisten tarpeiden välillä.
Kölnin velka-aloite merkitsee, että Jubilee 2000-kampanja vielä jatkuu. Jubilee 2000-kampanja tulee olemaan läsnä kaikkialla, minne maailman johtajat kokoontuvat. Ensimmäisinä ovat edessä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin vuosikokoukset Washingtonissa syyskuussa ja seuraava G7-kokous Japanissa. (Kirkon Tiedotuskeskus 21.6.1999)
Tekstin taloudenhoitajaa kehuttiin siitä, että hän osasi tehdä nopeita ja älykkäitä suunnitelmia.

VIISASTA NUORISOTOIMINTAA
Vielä toinen esimerkki älykkäästä ja merkittävästä toiminnasta:
Lordi Baden-Powell järjesti yli 90 vuotta sitten ensimmäisen partioleirin. Nyt partiolaisia on 33 miljoonaa 170 maassa. Suomen partioliike täyttää v. 2000, 90 vuotta ja on Suomen suurin nuorisojärjestö.
Järvenpäässä on vietetty tällä viikolla Uudenmaan piirin partiotapahtumaa vaellusta nimeltä Ylitys. Se on koonnut n. 1000 partiolaista Järvenpäähän ja tapahtuma huipentui eilen Westermarckin aukiolta alkaneeseen partioparaatiin, joka YK:n erikoislähettiläs Elisabet Rehnin piti ottaa vastaan, mutta hänelle tuli kiireelliset tehtävät Jugoslaviassa.
Siis tällä viikolla 1000 nuorta oli Järvenpäässä samanaikaisesti liikkeellä Baden-Powellin näkemyksen mukaisesti "elämän kokonaisuuden ymmärtämisestä, jossa elinympäristö, ihminen osana sivilisaatiota ja luontoa, nuoren hengellinen, henkinen ja fyysinen kehitys ovat partion kasvatusnäkemys, sen aatteellinen ja toiminnallinen perusta." (Kirsti Vaalikivi HS 31.7.99)

SYRJÄYTYMISEN ESTÄMINEN
Onko partio nykyaikana yhtä tärkeätä nuorille kuin 90-v sitten? Kun omalla paikkakunnallamme on tutkittu nuorten syrjäytymisilmiötä, niin on todettu, että jollei 10. ikävuoteen mennessä kasvavaa nuorta ole saatu jonkin järjestyneen nuorison harrastustoiminnan piiriin, niin tämä nuori on helposti jo silloin menetetty.
Järvenpäässä on Kiehisten ja Metsänkävijöiden lippukunnat, jotka eivät pysty ottamaan taaskaan ensi syksynä vastaan kaikkia niitä nuoria, jotka olisivat tulossa partiotoimintaan mukaan. Tarvetta olisi jo kolmanteenkin lippukuntaan, jotta kaikki halukkaat nuoret pääsisivät kasvamaan heidän hengellistä, henkistä ja fyysistä kehitystään tukevassa harrastusympäristössä.
Edellä olen ottanut vain kaksi tämän hetken esimerkkejä siitä, mitä merkitsee, kun yksittäinen ihminen tai suuret joukot/allekirjoittajat ottavat ajasta vaarin. Tajuavat kuin välähdyksessä tai pitemmän pohdinnan kautta, mitä pitää tehdä, jotta käyttää käsillä olevan elämänsä oikein. "Taivasten valtakunta on kuin juna, joka kulkee eteenpäin. Kun se on asemalla, niin silloin siihen pitää nousta." (Nikolainen)

MEIDÄN KRIISIMME JA VASTUUMME
Nyt haluankin tehdä kysymyksen meille jokaiselle:
- Mikä on meidän kunkin elämän tilanne?
- Mitkä ovat ne asiat, näkymät, toiveet tai suunnitelmat, mitä meidän pitää tehdä, jotta me käytämme oikein tämän jäljellä olevan elämämme ensimmäisen päivän?
- Elätkö sinä kriisissä? Sinulla on kaikki mahdollisuudet päästä eteenpäin. Älä säntäile ympäriinsä, vaan pysähdy ja mieti, mitä sinä tarvitset?
- Tarvitsetko rauhallista harkinta-aikaa?
- Tarvitsetko toista ihmistä, ehkä asiantuntija-auttajaa, jotta voit selvitellä ajatuksiasi ja tunteitasi ja päästä näkemään, mitä sinulle on tapahtumassa?
Vertauksen taloudenhoitajalla oli kysymyksessä vakava kriisi, joka johtui siitä, ettei hän ollut toiminut oikein. Hän oli tuhlannut isäntänsä omaisuutta. Siis väärien velkakirjojen tekeminen ei ollut mikään uusi asia hänelle. Tuhlaukselle tuli nyt vain loppu. Tuli isännän toteuttama tilintarkastus, joka paljasti jo vuosia jatkuneen todellisuuden.

ETEENPÄIN KRIISISSÄ
Usein kriisissä varsinkin, jos jää yksin ponnistelemaan, seuraa lamaantuminen. Vaikeudet tuntuvat niin ylitsepääsemättömiltä, ettei jaksa edes ajatella kriisin läpi käymistä.
Seurakunnalla oli useita velkaneuvojia, viranhaltijoista Jouko Pulkkanen ja hänen lisäkseen useita vapaaehtoisia. He kohtasivat säännöllisesti kriisiin vaipuneita ihmisiä. Toiset lähtivät itse eteenpäin saatuaan jonkun kerran purkaa toiselle ihmiselle kriisinsä painetta. Toisten vierellä auttaja lähti kulkemaan ihan käytännön asioissa turvana, kunnes voimat ja oma harkintakyky olivat palautuneet.

SISIMPÄMME SALAISUUDET VAIKUTTAVAT
Kun Jeesus tekstin sanan mukaan kehui taloudenhoitajan viisautta, niin viisaus-sana tarkoittaa pohjimmiltaan sisintä olemusta, mieltä, ymmärrystä.
Kriisissä on tärkeätä mennä sisimpiin ajatuksiin, pohjimmaisiin asioihin, koska sieltä lähtevät meidän asenteemme, myös meidän solmumme. Emme ymmärrä itseämme, mutta kun pääsemme tutustumaan sisimpäämme, me alamme ymmärtää itseämme, toimintaamme ja toisiamme.
Kriisin ahdistavuus ja lamaannuttavuus johtuu usein siitä, että ahdistavat asiat laukaisevat meissä lapsuuden ja nuoruuden aikaisia paniikkitiloja ja ahdistuksia, jolloin menetämme toimintakykymme.
Ymmärrämme hyvin, miksi esim. insesti loukkaa ja vaurioittaa niin syvästi ihmistä. Hänen, jonka pitäisi olla tuki ja apu elämälle, tie eteenpäin, onkin vaikeuksien ja ahdistusten syy.
Pelkäämme, emmekä uskalla luottaa kehenkään emmekä hakea apua, koska pelkäämme, että meitä käytetään hyväksi, meistä hyödytään emmekä saa apua vaikeuksiimme.

RAKKAUS SYNNYTTÄÄ LUOTTAMUKSEN
Edellä mainituissa velkaneuvonta tilanteissa syntyi vähitellen luottamus velkaneuvojaan. Hän ei käytä minun ahdinkoa hyväkseen. Hänellä ei ole tarpeita hyötyä minusta. Hän on minun puolellani auttaen minua. Hän rakastaa minua ja todellinen rakkaus ei etsi hyötyä toisesta.
Jeesus voi auttaa meitä kriiseissämme. Jeesus rakastaa meitä. Hän ei hyödy meidän kriiseistämme, vaan auttaa meitä uudelleen elämään, oman elämän hallintaan. Hän antoi kaikkensa meidän edestämme.
Tule siis ehtoollispöytään tänään kohtaamaan kriisin auttaja ja avaaja. Luota vapaasti häneen, sillä hän auttaa Sinua.
 

Orvokin ja Jaakon kotisivulle

Saarnasivulle

* * * * * *


Sivulla on käyty 6.8.99 lähtien 131 kertaa ja
1.2.2003 lähtien

kertaa.

Viimeisin päivitys 1.2.2003